Tillväxtverket

Stärka segregerade områden

Under 2018 införde regeringen ett stöd till 32 kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling.

Tillväxtverket har beslutat om ett treårigt stöd och betalat ut stödet för 2018 och 2019 till alla 32 kommuner. Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.

Förslag i budgetpropositionen för 2020

Den 18 september överlämnade regeringen 2020 års höstproposition till riksdagen. Regeringen vill avsätta medel till de 32 kommunerna även år 2020. Förslaget innebär att statsbidraget hamnar på samma nivå som föregående år, cirka 410 miljoner kronor.

Riksdagen beslutar om budgetpropositionen i november/december 2019. Efter att riksdagen fattar beslut återkommer vi till de 32 kommuner som berörs. Du kan läsa hela budgetpropositionen på regeringens webbplats

Karta som visar vilka områden som får stöd.

Kartan visar de 32 kommuner som får stöd i satsningen.

 

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Filip Ingelström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 56

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95