Tillväxtverket

Stärka segregerade områden

Under 2018 har regeringen infört ett stöd som vänder sig till 32 kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling.

För 2018 har Tillväxtverket beslutat och betalat ut stödet till alla 32 kommunerna som regeringen har valt ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.

Förslag i vårändringsbudget för 2019

Den 10 april överlämnade regeringen 2019 års vårproposition till riksdagen. I samband med den lämnades också ett förslag till ändringsbudget för 2019. Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni i år.

Regeringen förslår ett tillskott med 321,4 miljoner kronor. Förslaget innebär att tillsammans med de redan avsatta medel som beslutades i december 2018 skulle statsbidraget hamna på samma nivå som föregående år, cirka 410 miljoner kronor. Efter att riksdagen fattar beslut återkommer vi till de 32 kommuner som berörs.

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Filip Ingelström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 56

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.