Tillväxtverket

Stärka segregerade områden

Under 2018 införde regeringen ett stöd till 32 kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling.

Tillväxtverket har beslutat om ett treårigt stöd för samtliga åren 2018-2020 till alla 32 kommuner. Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.

Karta som visar vilka områden som får stöd.

Kartan visar de 32 kommuner som får stöd i satsningen.

 

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Filip Ingelström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 56

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95