Tillväxtverket

Stärka landsbygds­kommuner

Regeringen har infört ett nytt stöd som ska stärka 30 socioekonomiskt eftersatta kommuner. För 2018 är 75 miljoner kronor budgeterade för detta stöd. Stödet beräknas till 75 miljoner kronor för respektive år 2019 och 2020.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att hantera stödet, som regleras i förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Detta uppdrag är långsiktigt och ingår i Tillväxtverkets arbete med landsbygdsutveckling. Vi arbetar för att detta stöd blir en strategisk del av vår samlade satsning på regional tillväxt.

Tillväxtverket har nu fattat beslut om ett treårigt stöd till samtliga 30 kommuner. De planerade insatser som kommunerna söker stöd för bedöms ligga i linje med uppdragets intentioner.

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Filip Ingelström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 56

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.