Tillväxtverket

Stärka landsbygds­kommuner

Regeringen har infört ett nytt stöd som ska stärka 30 socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket har betalat ut cirka 75 miljoner kronor för samtliga åren. Stödet uppgår till 75 miljoner kronor per år.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att hantera stödet, som regleras i förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Detta uppdrag är långsiktigt och ingår i Tillväxtverkets arbete med landsbygdsutveckling. Vi arbetar för att detta stöd ska bli en strategisk del av vår samlade satsning på regional tillväxt.

Du kan läsa mer om kommunernas arbete på sidan På gång i uppdraget.

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95