Tillväxtverket

Stärka landsbygds­kommuner

Regeringen har infört ett nytt stöd som ska stärka 30 socioekonomiskt eftersatta kommuner. För 2018 är 75 miljoner kronor budgeterade för detta stöd. Stödet omfattar perioden 2018–2027 och beräknas öka till 150 miljoner kronor 2019 och till 300 miljoner kronor årligen 2020 - 2027.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att hantera stödet, som regleras i förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Tillväxtverket sätter nu upp en organisation och rekryterar personal för detta arbete. Vi återkommer med riktad information före sommaren om mer exakt vad kommunerna kan använda stödet till, hur man söker och hur vi betalar ut. Vi vill dock nu kortfattat informera om var arbetet befinner sig.

En grundfinansiering till intresserade kommuner

Regeringens ambition med stödet är att varje kommuns arbete mot segregation ska utgå från lokala förutsättningar. Därför kommer vi att ge er kommuner möjlighet att ansöka om en grundfinansiering för att starta det långsiktiga arbetet. Tillväxtverkets inriktning är därför att fördela de 75 miljoner kronor, som utgör stödet i år, på ett lämpligt sätt mellan er 30 kommuner. Vår inriktning är vidare att fatta beslut om en mera långsiktig grundfinansiering än för enbart ett år i taget.

Tillväxtverket har i skrivande stund inte fattat beslut om hur fördelningen mellan kommunerna ska se ut. Det krävs ytterligare analys och dialog om vilka parametrar som bör ligga till grund för fördelningen.

Vi utgår dock ifrån att alla berörda kommuner som visar intresse för satsningen kan tilldelas en andel av resurserna i grundfinansiering. Denna grundfinansiering kan kommunerna använda som bas för ett långsiktigt arbete mot segregation. För att ta del av medlen ska kommunen lämna in en ansökan som innehåller en övergripande beskrivning av vad bidraget ska användas till med mål, tidsplan och budget.

Inga stöd till enskilda projekt under 2018

Detta innebär att Tillväxtverket under 2018 inte bedömer enskilda projekt eller betalar ut stöd till dessa. Varje kommun kan alltså istället, efter ansökan, tilldelas medel för att starta det långsiktiga arbetet.

Ett långsiktigt arbete

Detta uppdrag är långsiktigt och ingår i Tillväxtverkets arbete med landsbygdsutveckling. Vi arbetar för att detta stöd blir en strategisk del av vår samlade satsning på regional tillväxt. Från och med 2019, då det totala stödet fördubblas, finns möjligheter att utveckla formerna för stödtilldelning.

Efter vidare dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder vi in till dialog och erfarenhetsutbyte. Dessa tillfällen kan ske både i form av webbinarier eller som fysiska möten.Vi återkommer med riktad information till berörda kommuner före sommaren.

Kontakt

Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta:

Serena Bonato
telefon 08–681 65 84
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Filip Ingelström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 56

Sandra Droguett Biörklund
E-post: fornamn.d.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 95Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.