Tillväxtverket

Förbättra företagsklimatet

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska stärka dessa gles- och landsbygdskommuner till ett bättre företagsklimat och omfattar 70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet. Respektive kommun tilldelas 1 760 000 kronor per år under denna period.

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra/effektivisera beslutsprocesser när det gäller till exempel tillståndsgivning och bygglov. Kommunerna får inte använda pengar till direkta företagsstöd.

Möta utmaningar för näringslivet

Kommuner kan också använda stödet som medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar.

Redan nu kan kommuner som är berörda börja formulera vilka utmaningar företagen i kommunen står inför utifrån geografiska och demografiska utmaningar. Beskriv då vilka åtgärder som är angelägna att arbeta med för att möta dessa utmaningar som förbättrar näringslivsklimatet i kommunen.

Läs mer vilka kommuner som kan söka och om utlysningen.

Läs vårt pressmeddelande Landsbygdskommuner får stöd att utveckla näringslivetlänk till annan webbplats

Kontakt

Maria Engström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 96Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.