Tillväxtverket
Växtstöd till en stor orange blomma

Stöd för att utveckla kommuner

Tillväxtverket har tre uppdrag som ska stärka kommuner. Ett uppdrag handlar om att stärka företagsklimatet i 39 kommuner i norra Sverige. Ett annat är att stärka 30 landsbygdskommuner med utmaningar och det tredje att stärka 32 kommuner med segregerade områden.

Utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har nu Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska stärka dessa gles- och landsbygdskommuner till ett bättre företagsklimat och omfattar 70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet.

Näringslivet i de här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar deras utveckling. Det handlar om att företagen inte alltid kan rekrytera rätt kompetens. Det handlar också om långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen eller en sårbar näringslivsstruktur.

Här finns pressmeddelandet om detta stöd och en karta över vilka kommuner det gäller.länk till annan webbplats

Stärka 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar

Under 2018 införde regeringen ett stöd som vänder sig till 30 landsbygdskommuner i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Tillväxtverket beslutar enligt riksdagens statsbudget om totalt 75 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020.

För år 2018 har Tillväxtverket beslutat om stödet och fördelat det till alla 30 kommuner som regeringen har valt ut. Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Detta stöd tar även hänsyn till hur långa avstånd invånarna har till tätort.

Här finns förordningen med lista över vilka kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats

Här finns vårt pressmeddelande om detta stöd.länk till annan webbplats

Stärka 32 kommuner med segregerade områden

Under 2018 införde regeringen ett stöd som vänder sig till 32 kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling. För 2018 har Tillväxtverket beslutat och betalat ut stödet till alla 32 kommunerna som regeringen hade valt ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.

Förslag i vårändringsbudget för 2019

Den 10 april överlämnade regeringen 2019 års vårproposition till riksdagen. I samband med den lämnades också ett förslag till ändringsbudget för 2019. Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni i år.

Regeringen förslår ett tillskott med 321,4 miljoner kronor. Förslaget innebär att tillsammans med de redan avsatta medel som beslutades i december 2018 skulle statsbidraget hamna på samma nivå som föregående år, cirka 410 miljoner kronor. Efter att riksdagen fattar beslut återkommer vi till de 32 kommuner som berörs. Läs hela vårändringsbudgeten på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vårt arbete att motverka segregation.

Här finns förordningen med lista över vilka kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats

Här finns vårt pressmeddelande om detta stöd.länk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.