Tillväxtverket
Växtstöd till en stor orange blomma

Stöd för att utveckla kommuner

Tillväxtverket har tre uppdrag som ska stärka kommuner. Ett uppdrag handlar om att stärka företagsklimatet i 39 kommuner i norra Sverige. Ett annat är att stärka 30 landsbygdskommuner med utmaningar och det tredje att stärka 32 kommuner med segregerade områden.

Utveckla företagsklimatet i 39 landsbygdskommuner

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska bidra till att dessa landsbygdskommuner får ett bättre företagsklimat och omfattar 70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet.

Näringslivet i de här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar deras utveckling. Det handlar om att företagen inte alltid kan rekrytera rätt kompetens. Det handlar också om långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen eller en sårbar näringslivsstruktur.

Här finns pressmeddelandet om detta stöd och en karta över vilka kommuner det gäller.

Stärka 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar

Under 2018 införde regeringen ett stöd till 30 landsbygdskommuner som ska stärka ekonomisk och social utveckling. Tillväxtverket beslutar enligt riksdagens statsbudget om totalt 75 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020.

Tillväxtverket har beslutat om ett treårigt stöd och fördelat det till de 30 kommuner som regeringen har valt ut. Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Stödet tar även hänsyn till hur långa avstånd invånarna har till en tätort.

Här finns förordningen med lista över vilka 30 kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pressmeddelande om stöd till 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar.

Stärka 32 kommuner med segregerade områden

Under 2018 införde regeringen ett stöd till 32 kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling. Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Tillväxtverket har beslutat om ett treårigt stöd och betalat ut stödet till alla 32 kommuner.

Läs mer om vårt arbete att motverka segregation.

Här finns förordningen med lista över vilka 32 kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pressmeddelande om stöd till 32 kommuner med segregerade områden.