Tillväxtverket
Växtstöd till en stor orange blomma

Stöd för att utveckla kommuner

Tillväxtverket har tre uppdrag som ska stärka kommuner. Ett uppdrag handlar om att stärka företagsklimatet i 39 kommuner i norra Sverige. Ett annat är att stärka 30 landsbygdskommuner med utmaningar och det tredje att stärka 32 kommuner med segregerade områden.

Stöd för att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har nu Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska stärka dessa gles- och landsbygdskommuner till ett bättre företagsklimat och omfattar 70 miljoner kronor per år i tre år. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet.

Näringslivet i de här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar deras utveckling. Det handlar om att företagen inte alltid kan rekrytera rätt kompetens. Det handlar också om långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen eller en sårbar näringslivsstruktur.

Här finns pressmeddelandet om detta stöd och en karta över vilka kommuner det gäller.länk till annan webbplats

Stöd till 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar

Under 2018 har regeringen infört ett nytt stöd som vänder sig till 30 landsbygdskommuner som har stora utmaningar utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Detta stöd tar även hänsyn till hur långa avstånd invånarna har till tätort.

Här finns förordningen med lista över vilka kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats

Här finns vårt pressmeddelande om detta stöd.länk till annan webbplats

Stöd till 32 kommuner med segregerade områden

Under 2018 har regeringen också infört ett stöd som vänder sig till kommuner som har områden med liknande utmaningar av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Regeringen har listat 32 kommuner med sådana områden och där märks Sveriges stora städer, men även kommuner som Åstorp, Borlänge och Trollhättan.

Läs mer om vårt arbete att motverka segregation.

Här finns förordningen med lista över vilka kommuner stödet gäller för.länk till annan webbplats

Här finns vårt pressmeddelande om detta stöd.länk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.