Tillväxtverket

Smart specialisering

- region för region

En översikt över svenska regioners smarta specialiseringsområden.

Data är insamlat genom intervjuer med regionala företrädare och vi uppdaterar den regelbundet.

Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databaslänk till annan webbplats.

Blekinge

 • ICT
 • Digitalisering
 • Materialbearbetning

Dalarna

 • Upplevelseproduktion
 • Energieffektivt samhällsbyggande
 • Avancerad Industri
 • Hälsa & välfärd

Gotland

 • Besöksnäring
 • Livsmedel

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer/samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster/processer

Halland

 • Hälsa
 • Grön tillväxt
 • Besöksnäring
 • IT

Jämtland-Härjedalen

 • Entreprenörsdrivet
 • Sport, turism, outdoor
 • Tillverkande industri
 • Företagsnära tjänster

Jönköping

 • Attityder för innovationer
 • Effektiva processer för innovation
 • Samverkan för innovation

Kalmar

 • Boende
 • Livsmedel
 • Besöksnäring

Kronoberg

 • Hållbart boende
 • Konkurrenskraftig produktion

Norrbotten

 • Naturbaserad ekonomi
 • Besöksnäring-utv
 • KKN-utv
 • Rymden-utv
 • Arktiska tester-utv
 • Energiteknik-utv

Skåne

 • Smarta hållbara städer
 • Personlig hälsa
 • Smarta material

Stockholm

 • Hälsa, vård, omsorg
 • Gröna transporter/bostäder
 • Avancerad produktion/material

Södermanland

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar; hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Uppsala

 • Life science
 • Energi/miljö
 • Avancerad produktion
 • Tech-branschen
 • Gröna näringar
 • Besöksnäring

Värmland

 • Skoglig bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Platsens digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med solel

Västerbotten

 • Digitala tjänster
 • Hälsa och sjukvård
 • Life Science
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar

Västernorrland

 • Skog
 • IT

Västmanland

 • Automation
 • Energi
 • Järnväg
 • Välfärd och hälsa

Västra Götaland

 • Life science
 • Hållbara transporter
 • Grön kemi
 • Textil
 • Marin miljö och maritima näringar
 • Material

Örebro

 • Autonoma digitaliserade intelligenta system
 • Livsmedel i skärningen hållbarhet, hälsa, miljö & måltid

Östergötland

 • Effektiv logistik
 • Affärsmodeller för hållbara systemlösningar
 • Smarta, säkra och uppkopplade produkter/system
 • Simulering & visualisering
 • Avancerade material

Här får du veta mera om Smart specialiseringBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.