Tillväxtverket

Smart specialisering -region för region

En översikt över svenska regioners smarta specialiseringsområden.

Data är insamlat genom intervjuer med regionala företrädare och vi uppdaterar den regelbundet. På uppdrag av EU har David Paulsson skrivit en lägesrapport från hösten 2019 om smart specialisering i Sveriges regioner.

Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databas.

För musen över länet så får du upp statistik för respektive län.

Blekinge

 • ICT
 • Digitalisering
 • Materialbearbetning

Dalarna

 • Upplevelseproduktion
 • Energieffektivt samhällsbyggande
 • Avancerad Industri
 • Hälsa & välfärd

Gotland

 • Besöksnäring
 • Livsmedel

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer/samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster/processer

Halland

 • Hälsa
 • Grön tillväxt
 • Besöksnäring
 • IT

Jämtland Härjedalen

 • Jord, skog och vatten
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar
 • Hållbar energi

Jönköping

 • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag 
 • E-handel och logistik
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Kalmar

 • Bioinnovation

Kronoberg

 • Hållbart boende
 • Konkurrenskraftig produktion

Norrbotten

 • Naturbaserad ekonomi
 • Besöksnäring - utv
 • KKN - utv
 • Rymden - utv
 • Arktiska tester - utv
 • Energiteknik - utv

Skåne

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Stockholm

 • Hälsa, vård, omsorg
 • Gröna transporter/bostäder
 • Avancerad produktion/material

Södermanland

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar; hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Uppsala

 • Life science
 • Energi/miljö
 • Avancerad produktion
 • Tech-branschen
 • Gröna näringar
 • Besöksnäring

Värmland

 • Skoglig bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Platsens digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med solel

Västerbotten

 • Digitala tjänster
 • Hälsa och sjukvård
 • Life Science
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar

Västernorrland

 • Skoglig bioekonomi
 • Avancerad tillverkning inrikting metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, inriktning kraftförsörjning sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • Govtech
 • Utveckling och styrning av komplexa produktions- och verksamhetssystem (horisontellt område)
 • FoodTech - utv
 • Autonom mobilitet - utv
 • Kris och räddning - utv
 • Smart Caring - utv

Västmanland

 • Automation
 • Energi
 • Järnväg
 • Välfärd och hälsa

Västra Götaland

 • Life science
 • Hållbara transporter
 • Grön kemi
 • Textil
 • Marin miljö och maritima näringar
 • Material

Örebro

 • Autonoma digitaliserade intelligenta system
 • Livsmedel i skärningen hållbarhet, hälsa, miljö & måltid

Östergötland

 • Effektiv logistik
 • Affärsmodeller för hållbara systemlösningar
 • Smarta, säkra och uppkopplade produkter/system
 • Simulering & visualisering
 • Avancerade material

Här får du veta mera om Smart specialisering