Tillväxtverket

Smart specialisering -region för region

En översikt över svenska regioners smarta specialiseringsområden.

Data är insamlat genom intervjuer med regionala företrädare och vi uppdaterar den regelbundet. På uppdrag av EU har David Paulsson skrivit en lägesrapport från hösten 2019 om smart specialisering i Sveriges regioner.

Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databas.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

 • Tech
 • Smart industri
 • Missions

Länk till Blekinges strategi

Dalarna

 • Upplevelseproduktion
 • Energieffektivt samhällsbyggande
 • Avancerad Industri
 • Hälsa & välfärd

Länk till Dalarnas strategi

Gotland

 • Besöksnäring
 • Mat- och livsmedel
 • Näringslivets energiomställning

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer/samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster/processer

Länk till Gävleborgs strategi

Halland

 • Framtidens vård och hälsa
 • Food Tech
 • Hållbara material
 • Innovativ mobilitet
 • Intelligenta system
 • Innovativ affärsutveckling

Länk till Hallands strategi

Jämtland Härjedalen

 • Jord, skog och vatten
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar
 • Hållbar energi

Länk till Jämtland Härjedalens strategi

Jönköping

 • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
 • E-handel och logistik
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Kalmar

 • Livsmedelsproduktion
 • Skogs- och träindustri
 • Vattenteknik och vattenhushållning
 • Bioenergi
 • Besöksnäring

Länk till Kalmars strategi

Kronoberg

 • Maskinindustri med relaterade branscher.
 • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster.
 • Skog, trä- och möbelindustri, hus, glas och design.

Länk till Kronobergs strategi

Norrbotten

 • Naturbaserad ekonomi
 • Besöksnäring - utv
 • KKN - utv
 • Rymden - utv
 • Arktiska tester - utv
 • Energiteknik - utv

Länk till Norrbottens strategi

Skåne

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Länk till Skånes strategi

Stockholm

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering
 • Industriell omställning genom hållbar produktion
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Länk till Stockholms strategi

Södermanland

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar; hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Länk till Södermanlands strategi

Uppsala

 • Life science
 • Energi/miljö
 • Avancerad produktion
 • Tech-branschen
 • Gröna näringar
 • Besöksnäring

Värmland

 • Skoglig bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Platsens digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med solel

Länk till Värmlands strategi

Västerbotten

 • Digitala tjänster
 • Hälsa och sjukvård
 • Life Science
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar

Länk till Västerbottens strategi

Västernorrland

 • Skoglig bioekonomi
 • Tillverkning metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • Govtech
 • Produktions- och verksamhetssystem
 • FoodTech - utv
 • Autonom mobilitet - utv
 • Kris och räddning - utv
 • Smart Caring - utv

Länk till Västernorrlands strategi

Västmanland

 • Automation
 • Energi
 • Järnväg
 • Välfärd och hälsa

Västra Götaland

 • Hållbar industri
 • Hälsa och life science
 • Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
 • Framtidens mobilitet
 • Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar

Länk till Västra Götalands strategi

Örebro

 • Autonoma digitaliserade intelligenta system
 • Livsmedel i skärningen hållbarhet, hälsa, miljö & måltid

Länk till Örebros strategi

Östergötland

 • Effektiv logistik
 • Miljönytta som affär
 • Smarta, säkra och uppkopplade produkter/system
 • Simulering & visualisering
 • Avancerade material

Länk till Östergötlands strategi

Här får du veta mera om Smart specialisering