Tillväxtverket

Smart specialisering -region för region

En översikt över svenska regioners smarta specialiseringsområden.

Data är insamlat genom intervjuer med regionala företrädare och vi uppdaterar den regelbundet. På uppdrag av EU har David Paulsson skrivit en lägesrapport från hösten 2019 om smart specialisering i Sveriges regioner.

Vill du få en överblick över vad europeiska regioner prioriterar, kan du söka i Smarta specialiseringsplattformens Eye@RIS3 databas.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

 • Tech
 • Smart industri
 • Missions

Blekinges strategi

Dalarna

 • Smarta energisystem
 • Grön och cirkulär industri och tillverkning
 • Hållbara och kreativa upplevelser
 • Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende
 • Innovativ och hållbar bioekonomi

  Den nya strategin kommer inom kort

Horisontella områden:

 • Jämställdhet och inkludering
 • Digital transformation

Gotland

 • Besöksnäring
 • Mat- och livsmedel
 • Näringslivets energiomställning

Gotlands strategi

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer/samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster/processer

Gävleborgs strategi

Halland

 • Framtidens vård och hälsa
 • Food Tech
 • Hållbara material
 • Innovativ mobilitet
 • Intelligenta system
 • Innovativ affärsutveckling

Hallands strategi

Jämtland Härjedalen

 • Jord, skog och vatten
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar
 • Hållbar energi

Jämtland Härjedalens strategi

Jönköping

 • Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag
 • E-handel och logistik
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Jönköpings strategi

Kalmar

 • Livsmedelsproduktion
 • Skogs- och träindustri
 • Vattenteknik och vattenhushållning
 • Bioenergi
 • Besöksnäring

Utvecklingsområde;

 • E-hälsa

Kalmars strategi

Kronoberg

 • Maskinindustri med relaterade branscher
 • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster
 • Skog, trä- och möbelindustri, hus, glas och design

Tillväxt- och utvecklingsområde & genomgående utvecklingsområden;

 • Besöksnäring (tillväxt)
 • Entreprenörskap
 • Värdekedjor
 • Digitalisering
 • Grön omställning
 • Kompetensförsörjning

Kronobergs strategi

Norrbotten

 • Naturbaserad ekonomi

Utvecklingsområden;

 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Rymden
 • Arktiska tester
 • Energiteknik
 • Smart Samhälle

Norrbottens strategi

Skåne

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village

Skånes strategi

Stockholm

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering
 • Industriell omställning genom hållbar produktion
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

Stockholms strategi

Södermanland

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar; hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Södermanlands strategi

Uppsala

 • Innovativa material
 • Life Science för framtidens hälsa och sjukvård
 • Hållbara energilösningar i integrerade energisystem
 • Cirkulär bioekonomi

Horisontella prioriteringar;

 • Tech
 • Användardriven innovation & systemtransformation
 • Företags- och innovationsstödsystemet

Uppsalas strategi

Värmland

 • Skoglig bioekonomi
 • Digital hälsoinnovation
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Attraktion genom hållbar platsutveckling
 • Hållbara systemlösningar med solel i centrum
 • Livsmedel i hållbara samspel
 • Dataspel och spelifiering

Värmlands strategi

Västerbotten

 • Digitala tjänster
 • Hälsa och sjukvård
 • Life Science
 • Testverksamhet
 • Hållbar energi och miljöteknik
 • Upplevelsenäringar

Västerbottens strategi

Västernorrland

 • Skoglig bioekonomi
 • Tillverkning metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • Govtech
 • Produktions- och verksamhetssystem

Utvecklingsområden;

 • FoodTech
 • Autonom mobilitet
 • Kris och räddning
 • Smart Caring

Västernorrlands strategi

Västmanland

 • Automation
 • Energi
 • Järnväg
 • Välfärd och hälsa

Västra Götaland

 • Hållbar industri
 • Hälsa och life science
 • Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
 • Framtidens mobilitet
 • Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar

Västra Götalands strategi

Örebro

 • Autonoma digitaliserade intelligenta system
 • Livsmedel i skärningen hållbarhet, hälsa, miljö & måltid

Örebros strategi

Östergötland

 • Effektiv logistik
 • Miljönytta som affär
 • Smarta, säkra och uppkopplade produkter/system
 • Simulering & visualisering
 • Avancerade material

Östergötlands strategi

Här får du veta mera om Smart specialisering