Tillväxtverket

Samverkan med EU

En viktig del Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Flera svenska regioner deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU och med regioner som har kompletterande styrkor, för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

Kort beskrivning av samverkan

Regioner samverkar kring styrkeområden - S3-plattformen

Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via EU-kommissionens S3-plattform. Här finns riktlinjer och stöd i arbetet med Smart specialiseringlänk till annan webbplats.

Region Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro och Östergötland är medlemmar i S3-plattformen från Sverige.

Tematiska smarta specialiseringsplattformar

EU-kommissionen har också satt upp tre tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman.

Ett är industriell moderniseringlänk till annan webbplats. Här deltar till exempel Västra Götalandsregionen i samarbetet Smart Regional Investments in Textile Innovationlänk till annan webbplats.

Det andra är Agro-foodlänk till annan webbplats. Här deltar till exempel Östergötland i High-tech farminglänk till annan webbplats.

Det tredje handlar om energilänk till annan webbplats. Här deltar till exempel Värmland och Västerbotten i plattformen Bioenergylänk till annan webbplats.

Europeiska industrins internationella konkurrenskraft - Vanguard-initiativet

Vanguard-initiativetlänk till annan webbplats ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Medlemmar från Sverige i Vanguard är Dalarna, Skåne, Värmland och Örebro.

De fem fokusområden man börjat med är: 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. Dalarnas är med i det sistnämnda fokusområdet, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

Pilot för industriell omvandling - DG REGIO 

Norra Mellansverige är en av fem europeiska regioner som under slutet av 2017 valdes ut för att delta i EU-kommissionens nylanserade pilot för industriell omvandling. Under 2018 och 2019 kommer Norra Mellansverige därför att ta del av skräddarsytt expertstöd och genomföra insatser för hållbar ekonomisk omställning.

Piloten utgår ifrån arbetet med smart specialisering och syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam utveckling genom industriell omvandling. De regioner som valdes ut under slutet av 2017 utöver Norra Mellansverige är Piemonte, Sachsen, Vallonien och Hauts-de-France.

För mer information, se EU-kommissionens pressmeddelandelänk till annan webbplats om piloten och EU:s regionalpolitiska hemsidalänk till annan webbplats.

Interreg-samarbeten kring Smart specialisering

Projektet Interreg – Beyond EDPlänk till annan webbplats syftar till att stärka kunskaperna kring hur man bedriver entreprenöriella upptäckarprocesser och vidareutveckla regionala S3. Svensk partner är Region Östergötland.

Projektet S34Grwothlänk till annan webbplats syftar till att utveckla metoder för industridrivet interregionalt samarbete. Svensk partner är Region Skåne.

LARSlänk till annan webbplats – Learning among regions on Smart Specialisation är ett projekt som Region Västerbotten deltar i som syftar till att utveckla regioner i att leda Smart Specialiseringsprocesser.

Projektet BSR Stars S3länk till annan webbplats främjar interregionala partnerskap inom bio-, cirkulär och digital ekonomi. Här deltar Region Värmland.

Kontakt

Cecilia Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.