Tillväxtverket

Samverkan med EU

En viktig del Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Flera svenska regioner deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU och med regioner som har kompletterande styrkor, för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

Kort beskrivning av samverkan

Regioner samverkar kring styrkeområden - S3-plattformen

Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via EU-kommissionens S3-plattform. Här finns riktlinjer och stöd i arbetet med Smart specialisering.

Region Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro och Östergötland är medlemmar i S3-plattformen från Sverige.

Tematiska smarta specialiseringsplattformar

EU-kommissionen har också satt upp tre tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman.

Ett är industriell modernisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här deltar till exempel Västra Götalandsregionen i samarbetet Smart Regional Investments in Textile Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det andra är Agro-food Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här deltar till exempel Östergötland i High-tech farming Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det tredje handlar om energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här deltar till exempel Värmland och Västerbotten i plattformen Bioenergy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Europeiska industrins internationella konkurrenskraft - Vanguard-initiativet

Vanguard-initiativet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Medlemmar från Sverige i Vanguard är Dalarna, Skåne, Värmland och Örebro.

De fem fokusområden man börjat med är: 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. Dalarnas är med i det sistnämnda fokusområdet, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

Pilot för industriell omvandling - DG REGIO 

Norra Mellansverige är en av fem europeiska regioner som under slutet av 2017 valdes ut för att delta i EU-kommissionens nylanserade pilot för industriell omvandling. Under 2018 och 2019 kommer Norra Mellansverige därför att ta del av skräddarsytt expertstöd och genomföra insatser för hållbar ekonomisk omställning.

Piloten utgår ifrån arbetet med smart specialisering och syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam utveckling genom industriell omvandling. De regioner som valdes ut under slutet av 2017 utöver Norra Mellansverige är Piemonte, Sachsen, Vallonien och Hauts-de-France.

För mer information, se EU-kommissionens pressmeddelande om piloten och EU:s regionalpolitiska hemsida.

Interreg-samarbeten kring Smart specialisering

Projektet Interreg – Beyond EDP syftar till att stärka kunskaperna kring hur man bedriver entreprenöriella upptäckarprocesser och vidareutveckla regionala S3. Svensk partner är Region Östergötland.

Projektet S34Grwoth syftar till att utveckla metoder för industridrivet interregionalt samarbete. Svensk partner är Region Skåne.

LARS – Learning among regions on Smart Specialisation är ett projekt som Region Västerbotten deltar i som syftar till att utveckla regioner i att leda Smart Specialiseringsprocesser.

Projektet BSR Stars S3 främjar interregionala partnerskap inom bio-, cirkulär och digital ekonomi. Här deltar Region Värmland.

Kontakt

Madelen Nilsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 14

Cecilia Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32