Tillväxtverket

Samverkan med EU

En viktig del i Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Flera svenska regioner deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU och med regioner som har kompletterande styrkor, för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

Regioner samverkar kring styrkeområden - S3-plattformen

Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via EU-kommissionens S3-plattform. Här finns riktlinjer och stöd i arbetet med Smart specialisering.

Tematiska smarta specialiseringsplattformar

EU-kommissionen har också satt upp tre tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman. Region Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro och Östergötland är medlemmar i S3-plattformen från Sverige. 

EU-kommissionen har också satt upp tre tematiska smarta specialiseringsplattformar där regioner samarbetar inom tre smarta specialiseringsteman.

Ett är industriell modernisering. Här deltar till exempel Västra Götalandsregionen i samarbetet Smart Regional Investments in Textile Innovation.

Det andra är Agro-food. Här deltar till exempel Östergötland i High-tech farming.

Det tredje handlar om energi. Här deltar till exempel Värmland och Västerbotten i plattformen Bioenergy.

Europeiska industrins internationella konkurrenskraft - Vanguard-initiativet

Vanguard-initiativet ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Medlemmar från Sverige i Vanguard är Värmland, Dalarna, Skåne och Örebro.

De fem fokusområden man börjat med är: 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. Dalarna är med i det sistnämnda fokusområdet, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

Pilot för industriell omvandling - DG REGIO 

Norra Mellansverige är en av fem europeiska regioner som under slutet av 2017 valdes ut för att delta i EU-kommissionens nylanserade pilot för industriell omvandling. Under 2018 och 2019 kommer Norra Mellansverige därför att ta del av skräddarsytt expertstöd och genomföra insatser för hållbar ekonomisk omställning.

Piloten utgår ifrån arbetet med smart specialisering och syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam utveckling genom industriell omvandling. De regioner som valdes ut under slutet av 2017 utöver Norra Mellansverige är Piemonte, Sachsen, Vallonien och Hauts-de-France.

Interreg-samarbeten kring Smart specialisering

Projektet Interreg – Beyond EDP syftar till att stärka kunskaperna kring hur man bedriver entreprenöriella upptäckarprocesser och vidareutveckla regionala S3. Svensk partner är Region Östergötland.

Projektet S34Grwoth syftar till att utveckla metoder för industridrivet interregionalt samarbete. Svensk partner är Region Skåne.

LARS – Learning among regions on Smart Specialisation är ett projekt som Region Västerbotten deltar i som syftar till att utveckla regioner i att leda Smart Specialiseringsprocesser.

Projektet BSR Stars S3 främjar interregionala partnerskap inom bio-, cirkulär och digital ekonomi. Här deltar Region Värmland.

EU-kommissionen och Smart specialisering

Nya satsningar kommer också från Kommissionen där smart specialisering står i fokus eller är viktig.

ERRIN = European Regions Research & Innovation Network. En plattform som etablerades 2001 för att stödja regioner och medlemsländer att förbättra sin forsknings och innovationskapacitet och utveckla sina innovations-ekosystem. ERRIN erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte och för att underlätta regional samverkan. ERRIN har 13 arbetsgrupper, varav en har fokus på smart specialisering, och det är via arbetsgrupperna det mesta sker. http://errin.eu/working-groups/smart-specialisation

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Karin Östberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Daniel Hallberg (föräldraledig t.o.m. 2023-01-31)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se