Tillväxtverket

Samverkan i Sverige

En viktig del av Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Tillväxtverket stöttar gränsöverskridande samarbete mellan regioner och mellan sektorer, genom det nationella regionalfondsprogrammet.

Inom ramen för denna aktivitet har vi gett stöd till sex projekt med kluster och innovationsmiljöer från olika regioner som samarbetar kring ett specifikt område. Totalt har projekten beviljats upp till sex miljoner kronor vardera, med lika stor medfinansiering från de sökande.

Syftet med denna samverkan är att lyfta större projekt och tematiska områden. Bland de beviljade förstudierna finns många olika områden representerade. allt från bioekonomi och smarta material till ökad tillgång till testbäddar.

 Kort beskrivning av projekten

Lyfter svensk flyg- och rymdindustri - SVIFFT

SVIFFT - Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri. Lyfter svensk flyg- och rymdindustri som ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft. Samverkansparter: Aerospace Cluster Sweden, Swerea SIOCOMP, Swerea IVF, Västra Götlandsegionen, Region Östergötland, Innovatum.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi och konkurrenskraft - Innovation Square

Innovation Square för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare, offentlig sektor och relevant forskning kring affärsmodeller för cirkulär ekonomi och internationell konkurrenskraft. Samverkansaktörer: Högskolan i Borås (Smart Textiles), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Smart Housing), Interiör Cluster Sweden.

Ordnat införande av digitala tjänster och produkter - Hälsa hem

Hälsa hem underlättar digitala lösningar i hälso- och sjukvården och bidrar till ökad tillväxt hos små och medelstora företag. Samverkansparter: Sveriges kommuner och regioner (SKR), Stockholms Science City, STUNS, Centrum för Innovation och eHälsa (Umeå).

Öka mervärdet av satsningar på life science - SWElife Hand-On

SWElife Hand-On Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ökar mervärden av nationella och regionala forsknings- och utvecklingssatsningar inom life science. Säkerställer fler och växande små och medelstora företag i Sveriges life science-industri genom privata externa investeringar i företagen. Samverkansaktörer: STUNS (Uppsala), Lunds universitet, Umeå Biotech Incubator, Linköpings Universitet Holding AB.

Nya värdekedjor - Offshore

Nya värdekedjor för Offshore ska stärka kopplingen mellan en rad kompetensområden i syfte att stärka teknikutvecklingen inom offshoreområdet. Samverkansaktörer: Jernkontoret/Triple Steelix, Mälardalen Högskola, Swerea IVF, SP, Future Poistion X, Swedish Steel Yachts AB.

Gränsöverskridande samutveckling av innovationsstöd - SAMLA

SAMLA handlar om gränsöverskridande samutveckling av innovationsstöd för accelererad och hållbar tillväxt i små och medelstora livsmedelsföretag. Stöder små och medelstora livsmedelsföretag och arbetar tillsammans med regionala aktörer för att attrahera enklare tillgång till kapital, kunskap och kompetens. Även etablera nätverk och kanaler för ökat samarbete mellan små och medelstora företag och forskning. Samverkansaktörer: SP-RISE, Skåne Livsmedelsakademi, Nifa (branschföreningen för värmländska matföretag), NetPort science park.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Karin Östberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Daniel Hallberg (föräldraledig t.o.m. 2023-01-31)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se