Tillväxtverket

S3 dialogmöte

Tillväxtverket ordnade den 18 april 2018 ett dialogmöte med regionalt utvecklingsansvariga kring Smart specialisering. Där deltog också representanter från DG Regio, Näringsdepartementet och Vinnova.

Peter Berkowitz från EU-kommissionens DG REGIO:s enhet som är ansvarig för Smart Specialisering, berättade hur arbetet troligen kommer att se ut nästkommande programperiod då S3 kopplas mer mot digitalisering och företagsstöd. Interregional samverkan blir också allt viktigare.

Erik Joachimsson från Näringsdepartementet tog upp vad som är aktuellt för smart specialiseringsarbetet i Sverige. Tillväxtverket presenterade dialogarbetet med svenska regioner, samt hur Tillväxtverket kan stötta genomförandet.

De deltagande regionala representanterna presenterade hur de arbetar med S3 i sina regioner, med särskilt fokus på Norra Mellansveriges pilot kring industriell förnyelse som finansieras av DG REGIO.

Se talarnas presentationer här:

Peter Berkowitz, DG REGIO, The State and future of Smart Specialisation from an EC perspectivePowerpoint

Erik Joachimsson, Näringsdepartementet, Träff om Smart SpecialiseringPDF

Jens Sörvik, Tillväxtverket, Findings from the S3 dialoguesPowerpoint

David Paulsson, Norra Mellansverige, Industrial Transition PilotPowerpoint

Mikael N. Hjorth, Östra Mellansverige, Interregional Collaboration for Smart SpecialisationPDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.