Tillväxtverket

Regionalt arbete

Smart specialisering är en process där regioner arbetar strategiskt för att stärka sin och företagens framtida konkurrenskraft.

Tillväxtverket har från och med 2016 ett regeringsuppdrag om regioners arbete med smart specialisering. Vi ska sprida kunskap och erfarenhet från detta arbete. Det gör vi genom att ordna konferenser, erfarenhetsutbytesträffar och arbetsmöten kring smart specialisering.

Vi tar fram analyser och underlag som kan stötta regionerna i att utveckla och genomföra sina strategier. Vi har också program riktade till regionala kluster som är representerade i smart specialiseringsarbete i regionerna.

Användbara guider

Här är ett antal guider som kan vara intressanta som stöd i framtagande och implementering av Smart specialiseringsstrategier:

Kontakt

Madelen Nilsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 14

Cecilia Johansson
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32