Tillväxtverket

Klusterprogram

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Vi fick i utlysningen in ett 40-tal mycket kvalificerade ansökningar. En bedömningsgrupp på Tillväxtverket har bedömt ansökningarna och haft dialog med regionalt utvecklingsansvariga. Efter detta har 22 kluster valts ut. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Dessa ingår 22 ingår nu i S3-piloten:

Mobile Heights, Skåne

IUC Skåne, Skåne

TechTank, Bleking

Interior Cluster, Kronoberg

Automation Småland, Jönköping

Smart Textiles, Västra Götaland

Agro Väst, Västra Götaland

Mjärdevi science park, Östergötland

Aerospace Cluster, Östergötland

Urban ICT Arena, Stockholm

Tillverkningstekniskt centrum, Örebro

Compare, Värmland

Paper Province, Värmland

Automation Region, Västmanland

Järnvägsklustret, Västmanland

Triple Steelix, Dalarna

Visit Dalarna, Dalarna

Fiber Optic Valley, Gävleborg

Entreprenörsdrivet Företagsnav, Jämtland-Härjedalen

Bron Innovation, Västernorrland

Georange, Västerbotten

Datacenter, Norrbotten

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Cecilia Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.