Tillväxtverket
Bildkollage med företagare och forskare.

Smart specialisering

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering.

Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor, eller att lösa en samhällsutmaning.

Kraftsamlingen förutsätter bland annat nära samverkan mellan olika aktörer inom en region (företag, det offentliga, akademi och användargrupper) och mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala och nationella nivån.

Så här arbetar Tillväxtverket

  • Vi stödjer regionerna i deras arbete med att utveckla och implementera strategier för Smart specialisering.
  • Vi samlar aktörer till erfarenhetsutbyte och sprider kunskap till berörda aktörer. Vi har till exempel genomfört tre nationella konferenser med Smart specialisering i fokus. Vi genomför också dialogmöten med alla regioner och arrangerar nätverksträffar.
  • Vi främjar samarbete mellan regioner med kompletterande styrkeområden och vi stödjer kluster inom ramen för smart specialisering.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Karin Östberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Daniel Hallberg (föräldraledig t.o.m. 2023-01-31)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se