Tillväxtverket
Kollaget med företagare och forskare.

Smart specialisering

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering.

Smart specialisering är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett område kan se ut på många olika sätt, till exempel en viss teknologi eller en del av en sektor.

Kraftsamlingen förutsätter bland annat en nära samverkan mellan olika aktörer inom en region och mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala och nationella nivån.

Konferens den 31 januari om smart specialisering

Den tredje nationella konferensen om smart specialisering hölls i Luleå den 31 januari 2018. Då fokuserade vi på hur vi ska samverka för att attrahera resurser till specifika platser. Talare från hela Sverige diskuterade hur just de arbetar med attraktivitet och dök djupare ner i hur norra Sverige hanterar frågan. Internationella talare berättade också om hur deras länder tar sig an smart specialisering och hur de involverar näringslivet.

Här finns engelsk sammanfattning av hela konferensenPDF Smart specialisering - vad gör framtidens platser speciellt attraktiva

Se talarnas presentaioner här:

Isabel Poli, EU-kommissionenPDF

Lina Stanionyte, S3-plattformen, EU-kommissionenPDF

Cecilia Johansson, TillväxtverketPDF

James Wilson, Orkestra, BaskienPDF

Kristiina Jokelainen, Finska LapplandPDF

Dorthe Kusk, Region SyddanmarkPDF

Jukka Teräs, NordRegioPDF

Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitetPDF

Vilken EU-region kompletterar er region bäst?

Tanken är också att regioner inom EU, med styrkeområden som kompletterar varandra, ska samverka för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via den så kallade S3 Plattformen. Här finns också riktlinjer och stöd i arbetet med Smart specialisering. Se länk nedan.

S3 Plattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar Tillväxtverket

Tankarna bakom Smart specialisering, och det arbetssätt som är kopplat till det, ligger väl i linje med hur Tillväxtverket arbetar generellt för att stärka företags konkurrenskraft.

Vi gör även specifika insatser inom området. Här är tre exempel:

  • Vi stödjer regionerna i deras arbete med att utveckla och implementera strategier för Smart specialisering.
  • Vi samlar aktörer till erfarenhetsutbyte och sprider kunskap till berörda aktörer. Vi har till exempel genomfört två nationella konferenser med Smart specialisering i fokus. Nästa konferens håller vi den 31 januari i Luleå.
  • Vi främjar samarbete mellan regioner med kompletterande styrkeområden.

Mer om hur Tillväxtverket arbetar kan du läsa i vår strategi för området.

Tillväxtverkets strategi för Smart specialiseringPDF

Kontakt

Vill du veta mer om hur Tillväxtverket kan stödja arbetet med Smart specialisering i er region? Eller har du synpunkter på hur Tillväxtverket kan utveckla sitt arbete med frågan? Då är du välkommen att höra av dig till Cecilia Johansson.

Cecilia Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32