Tillväxtverket
Två män och en kvinna går tillsammans i en industrilokal.

Foto: Maskot

Smart industri i regionerna

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet, men står inför stora utmaningar – bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

I Smart industri i regionerna står regionernas specifika förutsättningar och behov i fokus. Tillväxtverket stärker förutsättningarna för att industrin och industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin genom att:

  • Finansiera regionala utvecklingsprojekt.
  • Bidra till att kunskap om företagens behov och utmaningar utvecklas och sprids i regionerna.

Förstudie- och genomförandeprojekt

Det första uppdraget Smart industri i regionerna pågår 2016 till 2018 med en budget på 25 miljoner kronor.

Inom ramen för det har Tillväxtverket hittills finansierat 18 förstudieprojekt (som involverat 20 regioner) och 5 genomförandeprojekt (som involverar 11 regioner). Information om projekten når du via länkarna nedan.

Genomförandeprojekt - Smart industri i regionerna
Förstudieprojekt - Smart industri i regionerna

Erfarenheter från förstudieprojekten

En sammanfattning av erfarenheterna från de första 14 förstudieprojekten som genomfördes i 18 regioner 2016-2017 når du via länken nedan.

En smartare industri - Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionernalänk till annan webbplats

Utlysning öppen juni-oktober

Ett nytt uppskalat uppdrag, Smart industri i regionerna 2.0, startade 2018 och pågår till 2020 med en budget på 90 miljoner kronor.

En utlysning för Smart industri i regionerna 2.0 är öppen under juni-oktober. Utlysningen vänder sig i första hand till regionalt utvecklingsansvariga aktörer men även andra aktörer som verkar för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag i regionen kan söka medel. Projekten ska utgå från något eller några av de fyra fokusområdena i Smart industri.

Utlysningen hittar du under Våra tjänster/Utlysningar/Smart industri i regionerna 2.0.

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Smart industri i regionerna är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi.
Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.

Kontakt

Per-Olof Remmare
E-post fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 92

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.