Tillväxtverket
Två män och en kvinna går tillsammans i en industrilokal.

Foto: Maskot

Smart industri i regionerna

Industriföretag i alla delar av landet behöver utvecklas, växa och öka sin konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet, men står inför stora utmaningar – bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin på olika sätt. Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

I programmet Smart industri i regionerna står regionernas olika förutsättningar och behov i fokus. Uppdraget är att stödja regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin.

Programmet startade 2016 och pågår till 2018. Budgeten är 25 miljoner kronor.

Tillsammans gör vi skillnad

De regionalt utvecklingsansvariga känner industriföretagen i sin region – vi på Tillväxtverket kan bidra med kunskap och finansiering. Tillsammans gör vi skillnad för svensk industri.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri i regionerna kan delas in i två delar, som förstärker varandra:

  • Vi finansierar regionala utvecklingsprojekt.
  • Vi bidrar till att kunskap om företagens behov och utmaningar utvecklas och sprids i regionerna.

De regionala utvecklingsprojekten är indelade i förstudieprojekt, som hade fokus på kartläggningar, handlingsplaner och analyser av företagens behov och utmaningar, och genomförandeprojekt, som fokuserar på industrins förnyelse på regional nivå.

Hittills har Tillväxtverket finansierat 14 förstudieprojekt (som involverade 18 regioner) och 5 genomförandeprojekt (som involverar i 11 regioner). Information om projekten når du via länkarna nedan.

Genomförandeprojekt - Smart industri i regionerna

Förstudieprojekt - Smart industri i regionerna

Erfarenheter från förstudieprojekten

Regionernas arbete med Smart industri har bland annat lett till kartläggningar och analyser av regionernas förutsättningar för att möta industrins framtida utmaningar. Det har ökat kunskapen om industrins betydelse och dess förutsättningar och behov hos de som bedriver regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Nu har vi sammanfattat slutsatserna från de 14 förstudieprojekt som genomförts i 18 regioner.

En smartare industri - Erfarenheter från förstudieprojekt inom Smart industri i regionerna

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Smart industri i regionerna är ett av Tillväxtverkets fem uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Läs om övriga uppdrag via länken nedan.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.

Kontakt

Anna Dahlén Eckermann
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 29

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82