Tillväxtverket
En kock lastar mat på en båt i skärgården

Regional samordning

Tillväxtverket arbetar brett med regional samordning kring kommersiell service i serviceglesa områden. Vi bidrar med mötesplatser för regionernas berörda organisationer för serviceplanering och stöd till kommersiell service. Vi vill inspirera genom att sprida kunskap och erfarenheter från genomförda insatser för att stärka kommersiell service.

Regionala serviceprogram 2014-2020

Varje län har ett Regionalt serviceprogram (RSP) som är framtaget utifrån en analys av rådande förutsättningar i länet. Syftet med RSP är att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. De regionala serviceprogrammen är också grunden för hur man prioriterar olika stöd till kommersiell service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i Sveriges landsbygder. Kommersiell service är därmed viktigt för den regionala tillväxten. Arbetet med RSP ska samverka med regionala utvecklingsstrategier och regionala genomförandestrategier för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Genomförandet av de regionala serviceprogrammen består av olika insatser i länen. Det kan handla om stödhantering, kommunal serviceplanering eller också olika typer av möten med kunskaps och erfarenhetsutbyte.

Riktlinjer

Tillväxtverket utarbetade 2013 på uppdrag av regeringen  riktlinjerna för länens regionala serviceprogram. Vi har också uppdraget att stödja arbetet med RSP. Vi gör årliga uppföljningar och arbetar med löpande metodstöd.

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2014–2018 Pdf, 467.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regionala kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram samt stöd till kommersiell service i din region. Investeringsstöd hanteras av respektive länsstyrelse inom ramen för landsbygdsprogrammet.