Tillväxtverket
En kock lastar mat på en båt i skärgården

Regional samordning

Tillväxtverket arbetar brett med regional samordning kring kommersiell service i serviceglesa områden. Vi bidrar med mötesplatser för regionernas berörda organisationer för serviceplanering och stöd till kommersiell service. Vi vill inspirera genom att sprida kunskap och erfarenheter från genomförda insatser för att stärka kommersiell service.

Regionala serviceprogram 2022-2030

Regionala serviceprogram för kommersiell service, som på frivillig basis kan tas fram av regionerna, syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. De regionala serviceprogrammen är också grunden för hur man prioriterar olika stöd till kommersiell service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i Sveriges landsbygder. Kommersiell service är därmed viktigt för den regionala utvecklingen.

Genomförandet av de regionala serviceprogrammen består av olika insatser i länen. Det kan handla om stödhantering, kommunal serviceplanering eller också olika typer av möten med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Metodstöd

Tillväxtverket utarbetade 2021 på uppdrag av regeringen ett metodstöd för arbetet med regionala serviceprogram. Vi har också uppdraget att stödja regionerna i arbetet med regionala serviceprogram. Vi gör årliga uppföljningar och arbetar med löpande metodstöd.

Regionala kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram samt stöd till kommersiell service i din region. Investeringsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet hanteras av respektive länsstyrelse i den mån de har medel kvar.