Tillväxtverket
Man har handlat i lanthandel

Pilot­kommuner för service­utveckling

Under 2012-2015 genomfördes en satsning där ett antal kommuner fick möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar.

Utsedda pilotkommuner har arbetat i ett brett perspektiv med attraktiva miljöer för näringslivets utveckling men med service som utgångspunkt. Programmet har fått gott gensvar och mött stort intresse både vad gäller innehåll och arbetsformer.

Genom programmet har nya arbetssätt, samverkansformer och nya servicelösningar testats och utvecklats. Arbetssätt och servicelösningar som fler kommuner kan inspireras och lära av. Genom programmet har samtliga kommuner lagt fokus på att utveckla det strategiska arbetet kopplat till service. Konkret har det resulterat i ett ökat medvetande och ökad kunskap om servicefrågan hos pilotkommunerna. Några kommuner har också tagit fram eller påbörjat arbetet med serviceplaner.

Slutrapport: Pilotkommuner för serviceutveckling

Pilotkommuner

Arjeplog, Eda, Härjedalen, Kalmar (Södermöre kommundelsnämnd), Lindesberg, Ludvika, Munkedal, Norsjö/Malå/Skellefteå (tre kommuner i samverkan), Sorsele, Sunne, Torsby, Uppvidinge och Ydre


Dessutom var fem kommuner ambassadörer:

Boden, Borgholm, Kristianstad, Linköping och Örnsköldsvik

Piloterna Munkedal och Skellefteå

Se filmen En tur ger utdelning i Mundedal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Filmen beskriver hur kommunen samverkar kring service på olika sätt.

Service kommer ur lokalt engagemang

Det krävs engagerade kommuner och delaktighet från kommuninvånare om servicen i glesbygden ska bli bättre. Det är en av erfarenheterna från vårt tidigare program Lokala servicelösningar. Programmet pågick mellan 2010-2013 och omfattade totalt 17 miljoner kronor. För att utveckla servicelösningar beviljades medel till 45 projekt i hela Sverige. Syftet var att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men också att finna generella metoder som kan fungera i olika delar av landet.

Ta del av resultatet från programmet Pdf, 660.1 kB.

Engagemang och vilja - Lokala servicelösningar – ökad attraktionskraft i serviceglesa områden Pdf, 3.2 MB.