Tillväxtverket

Rapporter om service

Tillväxtverket tar fram ny kunskap om servicen i gles- och landsbygd. Här finns våra rapporter, den färskare först i listan.

Företagens behov av service

Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten?

Företagens behov av service