Tillväxtverket

Pilot­kommuner för service­utveckling

Service kommer ur lokalt engagemang och delaktighet. Det visar resultaten från 15 pilotkommuner i ett program för serviceutveckling.

Pilotkommunerna har arbetat med service som utgångspunkt för att skapa attraktiva miljöer för näringslivet. Programmet har testat och utvecklat nya arbetssätt, samverkansformer och servicelösningar. Här finns stor kunskap att ta del av.