Tillväxtverket
En kock lastar mat på en båt i skärgården

Regional samordning

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen utarbetat riktlinjerna för länens regionala serviceprogram. Programmen är länens strategier för att behålla och utveckla service i gles- och landsbygder och utgör grunden för prioritering av olika stöd till kommersiell service.

Regionala serviceträffar

Vi arbetar brett med regional samordning kring kommersiell och offentlig service, till exempel genom att skapa mötesplatser för länens handläggare av stöd till kommersiell service och regionalt ansvariga organisationer för servicefrågor.  Det kan även handla om en bredare målgrupp för att sprida erfarenheter från genomförda projekt eller för att inspirera till nya idéer och insatser.

Regionala serviceprogram 2014-2020

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har ett Regionalt serviceprogram (RSP) tagits fram för respektive län.

De regionala serviceprogrammen är viktiga verktyg för samordning
av insatser och aktörer i arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Detta för att skapa förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder.

Serviceprogrammen ska bygga på en analys av behovet i länen och ska
utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras
under perioden.

Serviceprogrammen ska samverka med övriga regionala program såsom RUS (regionala utvecklingsstrategier), RTP (Regionala tillväxtprogram) och regionala genomförandestrategier inom Landsbygdsprogrammet.

Riktlinjer

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2014–2018PDF

Länens regionala serviceprogram

Ansvariga organisationer för de regionala serviceprogrammen är:

Länsstyrelsen i Blekinge, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Värmland och Västerbotten.

Regionen i Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västernorrland, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Örebro.

Samverkansorganet i Kalmar län (Regionförbundet)

Regionala kontaktpersoner

Nedan hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram samt stöd till kommersiell service i ditt län/din region. I de län där region/regionförbund anges så hanteras investeringsstöd på berörd länsstyrelse inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Blekinge

Här finns det regionala serviceprogrammet för Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Blekinge
Telefon: 010-224 40 00
Anna Althini
Mer information på Länsstyrelsen Blekinge webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalarna

Här finns det regionala serviceprogrammet för Dalarnalänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Dalarna
Telefon: 010-225 00 00
Annika Eriksson
Mer information på Länsstyrelsen Dalarna webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gotland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Gotlandlänk till annan webbplats

Gotlands kommun
Telefon: 0498-26 90 00
Peter Bloom

Gävleborg

Här finns det regionala serviceprogrammet för Gävleborglänk till annan webbplats

Region Gävleborg
Telefon: 026-15 40 00
Carina Munter

Halland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Hallandlänk till annan webbplats

Region Halland
Telefon: 035 - 13 48 00
Ellinore Svan
Mer information på Region Halland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-14 64 00
Maria Kumpula
Mer information på Region Jämtlands-Härjedalen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköping

Här finns det regionala serviceprogrammet för Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jönköping
Telefon: 036-32 40 00
Lena Bohman
Mer information på Region Jönköping webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kalmar

Här finns det regionala serviceprogrammet för länk till annan webbplatsKalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionförbundet i Kalmar
Telefon: 0480-44 83 30
Daniel Granello
länk till annan webbplats
Mer information på Regionförbundet Kalmar webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronoberg

Här finns det regionala serviceprogrammet för Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 80 00
Aline Kärrbäck
Mer information på Region Kronoberg webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrbotten

Här finns det regionala serviceprogrammet för länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNorrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 40 00
Johanna Lindberg
Tomas Olsson Lasu
Mer information på Region Norrbotten webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skåne

Här finns det regionala serviceprogrammet för Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skåne
Telefon: 044-309 30 00
Ulf Kyrling

Stockholm

Här finns det regionala serviceprogrammet för Stockholmlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm
Telefon: 010-223 10 00
Tomas Norberg
Mer information på Länsstyrelsen Stockholm webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södermanland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Södermanlandlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Södermanland
Telefon: 010-223 40 00
Marcus Forss
Mer information på Länsstyrelsen Södermanland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala

Här finns det regionala serviceprogrammet för Uppsalalänk till annan webbplats

Region Uppsala
Telefon: 018-611 00 00
Toni Jonsson
Mer information på Region Uppsala webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götaland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen
Telefon: 010-441 16 45
Jane Boyton
Mer information på Västra Götalandregionen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Värmland
Telefon: 010-224 72 76
Petra Umeland
Mer information på Länsstyrelsen Värmland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbotten

Här finns det regionala serviceprogrammet för Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Västerbotten
Telefon: 010-225 40 00
Elisabeth Björkman
Mer information på Länsstyrelsen Västerbotten webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västernorrland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget Västernorrland
Telefon: 0611-800 00
Niklas Selin
Mer information på Landstinget Västernorrland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västmanland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Västmanlandlänk till annan webbplats

Region Västmanland
Telefon: 021-17 30 00
Roger Lilja
Mer information på Region Västmanland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro

Här finns det regionala serviceprogrammet för Örebrolänk till annan webbplats

Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 00
Malena Pirsech
Mer information på Region Örebro webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östergötland

Här finns det regionala serviceprogrammet för Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötland
Telefon: 013-223 50 00
Ulf Wixtröm
Mer information på Region Östergötland webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster