Tillväxtverket
En kock lastar mat på en båt i skärgården

Regional samordning

Tillväxtverket arbetar brett med regional samordning kring kommersiell service i serviceglesa områden. Vi bidrar med mötesplatser för regionernas berörda organisationer för serviceplanering och stöd till kommersiell service. Vi vill inspirera genom att sprida kunskap och erfarenheter från genomförda insatser för att stärka kommersiell service.

Regionala serviceprogram 2014-2020

Varje län har ett Regionalt serviceprogram (RSP) som är framtaget utifrån en analys av rådande förutsättningar i länet. Syftet med RSP är att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. RSP utgör också grunden för prioritering av olika stöd till kommersiell servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder. Kommersiell service är därmed viktigt för den regionala tillväxten. Arbetet med RSP ska samverka med regionala utvecklingsstrategier(RUS) och regionala genomförandestrategier för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Genomförandet av RSP består av olika insatser i länen. Det kan handla om stödhantering men likväl om kommunal serviceplanering eller också olika typer av möten med kunskaps och erfarenhetsutbyte.

Riktlinjer

Tillväxtverket utarbetade 2013 på uppdrag av regeringen  riktlinjerna för länens regionala serviceprogram. Vi har också uppdraget att stödja arbetet med RSP. Vi gör årliga uppföljningar och arbetar med löpande metodstöd.

Riktlinjer för framtagande och genomförande av regionala serviceprogram 2014–2018PDF

Länens regionala serviceprogram

Ansvariga organisationer för de regionala serviceprogrammen är regionerna.

Regionala kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare för Regionala serviceprogram samt stöd till kommersiell service i din region. Investeringsstöd hanteras av respektive länsstyrelse inom ramen för landsbygdsprogrammet.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.