Tillväxtverket
Nationell samordning i gles- och landsbygder

Nationell samordning

Vi har en nationell samordnande roll för centralt samordningsforum och landsbygdsnätverket.

Centralt samordningsforum (CSF)

CSF är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå. Här ingår ett 20-tal bolag och myndigheter som är viktiga för utvecklingen av service i gles- och landsbygder. 

Syftet med CSF är att olika beslutsfattare och intresseorganisationer ska mötas och delge varandra information och synpunkter i olika frågor. I förlängningen ska detta leda till bättre beslutsunderlag och förhoppningsvis mer samordnade beslut. Det kan exempelvis handla om att samordna olika ombudsfunktioner i butiker, men det kan också handla om att initiera gemensamma studier eller genomföra samarbetsprojekt av olika slag.

Tillväxtverket har en viktig roll i att driva de utvecklingsfrågor som CSF identifierar, men medlemmarnas eget engagemang och initiativkraft är avgörande.

Medlemmar i CSF

Följande organisationer ingår i CSF:

 • ATG AB, TRAV OCH GALOPP
 • Apoteket AB
 • Axfood Närlivs AB
 • Föreningen Svensk Bensinhandel
 • Hela Sverige ska leva
 • ICA Sverige AB
 • Jordbruksverket
 • Kooperativa Förbundet
 • Livsmedelshandlarna SSLF AB
 • Menigo Foodservice AB
 • Näringsdepartementet
 • PostNord AB
 • Posten Meddelande AB
 • Sveriges konsumenter(representerade av PRO)
 • PTS, Post- och telestyrelsen
 • Skärgårdarnas riksförbund
 • Sparbankernas riksförbund
 • Systembolaget
 • Svenska Spel AB
 • Sveriges Kommuner & Landsting
 • Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Tillväxtanalys

Landsbygdsnätverket - service i landsbygder 

Arbetsgruppens roll och inriktning är att öka värdet av de insatser som planeras och genomförs inom ramen för kommersiell service i landsbygdsprogrammet. Detta genom gemensam kommunikation och information om möjligheterna med de stöd som finns tillgängliga inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Samarbetet öppnar för flera kontaktvägar och ett gemensamt budskap rörande vilka stöd som finns att tillgå för de som vill engagera sig i arbetet med att utveckla service i gles- och landsbygder. Respektive organisation i arbetsgruppen bidrar även kunskap och olika nätverk.

Målen med arbetsgruppens gemensamma aktiviteter:

 • Ökad samordning av insatser för mervärde
 • Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) uppmuntrar lokala aktörer till att utveckla servicelösningar
 • Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får ökad kunskap och inspiration
 • Stor efterfrågan på och hög kvalitet på ansökningar om stöd till servicelösningar

Läs mer hos Landsbygdsnätverketlänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.