Tillväxtverket

Utvecklade metoder för regional serviceplanering

Under våren 2019 genomför Tillväxtverket en riktad satsning för att stärka den regionala kompetensen och processerna kring de regionala serviceprogrammen.

Process- och metodstödet består av fem webbinarier, möjlighet till individuell coaching för regionala kontaktpersoner och tre regionala träffar.

För finansieringen står kompetensutvecklingsåtgärden inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Se webbinarierna

Här kommer vi under våren att samla länkarna till de genomförda webbinarierna.

Kommersiell service som en grund för regional utveckling

Del 1 av 5 i Tillväxtverkets webbinarieserie sändes den 22 januari och tog upp hur regionala serviceprogram RSP kan kopplas till de regionala utvecklingsstrategierna RUS. Det blev en diskussion om hur man kan man bygga ihop olika måldokument, strategier med praktiskt arbete och bygga ihop en hel region så att utvecklingen av stad och land går hand i hand.

Här kan du se hela webinarie 1.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Så skapas samverkan och engagemang för kommersiell service på lokal nivå

Del 2 av 5 i Tillväxtverkets serie sändes den 6 februari och handlade om att stärka samverkan med den lokala nivån för att nå framgång med de regionala serviceprogrammen. Vi fick ta del av konkreta exempel på hur processerna och arbetsmetoderna kan se ut för att etablera en hållbar och fungerande samverkan med aktörer på lokal nivå. Det blev också tydligt hur viktigt det är att vara flexibel utifrån olika platsers och olika aktörers förutsättningar, behov och kulturer.

Här kan du se hela webbinarie 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Utvecklat samarbete mellan region och länsstyrelse stärker kommersiell service

I del 3 av 5 diskuterar Pär-Ove Bergquist, Tillväxtverket och Peter Kempinsky, Kontigo med Niklas Selin, Region Västernorrland och Maria Kumpula från Region Jämtland Härjedalen varför samverkan är viktig på den regionala nivån, och hur förståelse för aktörernas roller och rörelseutrymme ger en bättre grund och mer nytta för tillgängligheten till kommersiell service i landsbygder. Vi får ta del av vilka teman man samverkar kring och erfarenheter om hur man kan förstå varandras uppgifter, bygga relationer och dra nytta av varandras olikheter för att nå längre.

Här kan du se hela webbinarie 3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-flagga


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.