Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om service i gles- och landsbygd, som artiklar, aktuella rapporter och pilotkommuner som jobbar på nya sätt.

Kvinna går med barnvagn i en skärgårdsmiljö

Service betyder mycket för boende och företag

Läs våra artiklar om vad affären betyder för boende och företag på orten i Ottsjö och varför kommunen ser tydliga kopplingar mellan hållbar turistnäring och tillgänglighet till service på Svartsö. Eller om hur ett försöksprojekt samordnar paketleveranser till Utö i Stockholms skärgård.

Var finns servicen i Sverige?

Läs vår rapport Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 som gör en genomgång av tillgång och fysisk tillgänglighet till ett urval av kommersiell och offentlig service, både med ett nationellt perspektiv och nedbrutet på län. 

Vilken service behöver företagen?

Läs vår rapport Företagens behov av service där vi frågat 454 företag vad som är viktigt för dem. Och se filmenlänk till annan webbplats som berättar om innehållet på någon minut.

Vad skapar framgångsrikt servicearbete?

Tillväxtverket har givit Sweco i uppdrag att följa insatser som fått finansiering från landsbygdsprogrammet för att utveckla service både lokalt och regionalt.

Resultatet visar att det lokala behovet av kommersiell service har stora variationer, förutsättningarna likaså. Ett framgångsrikt servicearbete bygger på ett nät av komplexa sammanhang. Det finns dock några faktorer som ett framgångsrikt servicearbete inte kan vara utan. Se gärna Swecos presentation i Landsbygdsnätverket webinarieserie Landet lär.länk till annan webbplats

15 kommuner som gått före

Service kommer ur lokalt engagemang och delaktighet. Det visar resultaten från 15 pilotkommuner för serviceutvecklingBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.