Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om service i gles- och landsbygd, som artiklar, aktuella rapporter och pilotkommuner som jobbar på nya sätt.

Kvinna går med barnvagn i en skärgårdsmiljö

Service viktigt för boende, besökare och företag

Följ våra webbinarier

Under våren 2019 ordnar vi fem webbinarier, möjlighet till individuell coaching för regionala kontaktpersoner och tre regionala träffar. Första webbinariet höll vi den 22 januari och det bjuder på diskussion om hur man bygger ihop en region så att utveckling av stad och land går hand i hand. I det andra webbinariet den 6 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster delar vi med oss av konkreta exempel på hur man etablerar en hållbar och fungerande samverkan med aktörer som utvecklar service på lokal nivå. Det tredje webbinariet från den 12 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fokuserar på den viktiga samverkan mellan region och länsstyrelse och det fjärde webbinariet den 29 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger tips om hur man går från projekt till varaktig förändring i arbetet med regionala serviceprogram. I det avslutande webbinariet den 11 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ligger fokus på vad en lärande ansats i arbetet med regionala serviceprogram innebär i praktiken.

Inspireras av andra

Läs våra artiklar om vad affären betyder för boende och företag på orten i Ottsjö och varför kommunen ser tydliga kopplingar mellan hållbar turistnäring och tillgänglighet till service på Svartsö. Eller om hur ett försöksprojekt samordnar paketleveranser till Utö i Stockholms skärgård.

Många ser vikten av att hitta sambanden mellan bra service och besöksnäring, näringsliv och kommunikationer. En region som inspirerar är Region Östergötland som menar att kommersiell service är landsbygdsutveckling på riktigt.

Kommuner måste planera strategiskt för att ge invånare tillgång till kommersiell service. Att arbeta med en serviceplan gör att nya samband blir mer tydliga. Det visar Västerbotten som också ger fem tips för partnerskap.

Var finns servicen i Sverige?

Läs vår rapport Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 som gör en genomgång av tillgång och fysisk tillgänglighet till ett urval av kommersiell och offentlig service, både med ett nationellt perspektiv och nedbrutet på län. 

Vilken service behöver företagen?

Läs vår rapport Företagens behov av service där vi frågat 454 företag vad som är viktigt för dem. Och se filmenlänk till annan webbplats som berättar om innehållet på någon minut.

Vad skapar framgångsrikt servicearbete?

Tillväxtverket har givit Sweco i uppdrag att följa insatser som fått finansiering från landsbygdsprogrammet för att utveckla service både lokalt och regionalt.

Resultatet visar att det lokala behovet av kommersiell service har stora variationer, förutsättningarna likaså. Ett framgångsrikt servicearbete bygger på ett nät av komplexa sammanhang. Det finns dock några faktorer som ett framgångsrikt servicearbete inte kan vara utan. Se gärna Swecos presentation i Landsbygdsnätverket webinarieserie Landet lär.länk till annan webbplats

15 kommuner som gått före

Service kommer ur lokalt engagemang och delaktighet. Det visar resultaten från 15 pilotkommuner för serviceutveckling

Hur påverkas servicen av digitalisering?

Framtidsspaningar blandades med konkreta tips på hur digitalisering kan förbättra servicen i gles- och landsbygder när Tillväxtverket samlade till träff om digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling.

EU logotyp


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.