Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om service i gles- och landsbygd, som artiklar, aktuella rapporter och pilotkommuner som jobbar på nya sätt.

Kvinna går med barnvagn i en skärgårdsmiljö

Artiklar om service

Läs våra artiklar om vad affären betyder för boende och företag på orten i Ottsjö och Svartsö.

Rapporter om service

Läs vår rapport Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 som gör en genomgång av tillgång och fysisk tillgänglighet till ett urval av kommersiell och offentlig service, både med ett nationellt perspektiv och nedbrutet på län. 

Läs vår rapport Företagens behov av service där vi frågat 454 företag vad som är viktigt för dem.

Pilotkommuner för serviceutveckling

Service kommer ur lokalt engagemang och delaktighet. Det visar resultaten från 15 pilotkommuner för serviceutveckling