Tillväxtverket
En kvinna bakom en kassa tar emot en förpackning av en annan kvinna.

Service i gles- och landsbygder

Utan service inga företag. Utan företag ingen service.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Vi arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel i gles-och landsbygder. Denna samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service såsom post/paket, apotek och betaltjänster.

Vårt uppdrag

  • Vi främjar tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Vi jobbar främst via länsstyrelser, regioner och kommuner.
  • I gles- och landsbygder behövs speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Det finns möjlighet att söka projektmedel för olika idéer inom programmet Lokala servicelösningar. Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020PDF styr vilka insatser som prioriteras.
  • Vårt uppdrag omfattar både kommersiell och offentlig service, men vår utgångspunkt är alltid den kommersiella servicen. Det kan till exempel vara i form av en lanthandel eller bensinmack. Den offentliga servicen i vårt arbete handlar om att ge kommersiella aktörer fler ben att stå på. Vi arbetar inte med generella frågor om skola, vård och omsorg. Det är kommunernas ansvar. 

Nu utlyser Tillväxtverket 180 miljoner kronor i projektmedel till lokala servicelösningar för att förbättra tillgången till kommersiell service i Sveriges gles- och landsbygder. Nästa utlysning planeras 2020.

Se filmen Lokala servicelösningar:

Kontakt

Pär Ove Bergquist
Koordinator: Kommersiell och offentlig service i gles-och landsbygder
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 89

Camilla Jägerhem
Projektstöd: Lokala servicelösningar och stärkt regionalt servicearbete
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 93

Liv Edström
Regionala serviceprogram: Uppföljning, processtöd
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 70

Erika Holmgren
Projektstöd: Lokala servicelösningar och stärkt regionalt servicearbete
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 36

Regionala kontaktpersoner
Ärenden om stöd till kommersiell service handläggs av länsstyrelsen eller regionen i det län där den aktuella verksamheten finns.
Regionala kontaktuppgifter

Statistik och analys
Myndigheten Tillväxtanalys ansvarade fram till och med 2016 för servicedata och analysverktyg för serviceutveckling. Från 2017 ansvarar Tillväxtverket för denna uppgift.

Gå till Geografisk analys-Piposlänk till annan webbplats
Gå till tillvaxtanalys.se och läs den senaste rapporten om tillgänglighet till servicelänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.