Tillväxtverket

Så används medel för tillväxt i Södermanland 

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Här kan du ta fram information om hur statliga medel till regionala företagsstöd och projektverksamhet används i Södermanland, och jämföra med andra län.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Basinformation om de olika stöden hittar du på sidan Information om stöden i vänstermenyn.

Så fördelades medlen i Södermanland

Här får du en överblick av hur medlen fördelades i Södermanland 2015 och 2016.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Mer information om Södermanland  – jämfört med andra län

Här kan du ta fram mer information om hur de statliga medlen använts i Södermanland för 2015 och 2016, samt jämföra med andra län.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Statistik om Södermanland

Länens arbete för tillväxt och utveckling se mycket olika ut, beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om Jönköpings specifika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till sida med statistik om Södermanland

Så vill Södermanland utvecklas

Ansvarig för det regionala tillväxtarbetet i Södermanland är Regionförbundet Sörmland.

Länets regionala utvecklingsstrategi har följande inriktning:

  • I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens
  • Sörmland har starka samband med omvärlden
  • Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv
  • Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.