Tillväxtverket

Så används medel för tillväxt i Jönköping

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Här kan du ta fram information om hur statliga medel till regionala företagsstöd och projektverksamhet används i Jönköping, och jämföra med andra län.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Basinformation om de olika stöden hittar du på sidan Information om stöden i vänstermenyn.

Så fördelades medlen i Jönköping

Här får du en överblick av hur medlen fördelades i Jönköping 2015 och 2016.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Mer information om Jönköping  – jämfört med andra län

Här kan du ta fram mer information om hur de statliga medlen använts i Jönköping för 2015 och 2016, samt jämföra med andra län.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.


Statistik om Jönköping

Länens arbete för tillväxt och utveckling se mycket olika ut, beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om Jönköpings specifika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till sida med statistik om Jönköping

Så vill Jönköping utvecklas

Ansvarig för det regionala tillväxtarbetet i Jönköping är Region Jönköping.

Länets regionala utvecklingsstrategi har följande inriktning:

Målområden: Näringsliv och livsmiljö.

Delstrategier:

  • En internationellt ledande industriregion
  • Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag
  • Ett inkluderande samhälle
  • En global livsmiljö


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.