Tillväxtverket

Stöd för regional tillväxt, per stödtyp

Här finns information om hur medel till regionala företagstöd och projektverksamhet används i Sverige som helhet, fördelat per stödtyp.

Landets regioner arbetar dagligen för tillväxt och utveckling. Staten bidrar med finansiering i form av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.