Tillväxtverket

Så används medel för tillväxt på Gotland

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Här kan du ta fram information om hur statliga medel till regionala företagsstöd och projektverksamhet används på Gotland, och jämföra med andra län.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Basinformation om de olika stöden hittar du på sidan Information om stöden i vänstermenyn.

Så fördelades medlen på Gotland

Här får du en överblick av hur medlen fördelades på Gotland 2015 och 2016.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Mer information om Gotland  – jämfört med andra län

Här kan du ta fram mer information om hur de statliga medlen använts på Gotland för 2015 och 2016, samt jämföra med andra län.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Statistik om Gotland

Länens arbete för tillväxt och utveckling se mycket olika ut, beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om Gotlands specifika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till sida med statistik om Gotland

Så vill Gotland utvecklas

Ansvarig för det regionala tillväxtarbetet på Gotland är Region Gotland.

Länets regionala utvecklingsstrategi har följande inriktning:

  • Bo och leva i ett hållbart Gotland
  • Hållbar tillväxt och sysselsättning
  • Hållbar energiförsörjning
  • Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.