Tillväxtverket

Så används medel till regional tillväxt

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Staten bidrar med finansiering i form av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet.

Stöden ingår i utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag. Mer om stöden på sidan Information om stöden.

Observera att de medel som EU investerar för regional tillväxt i Sverige inte redovisas här. Läs mer om Tillväxtverkets arbete med EU-program på sidan EU-program.

Blekinge

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 58,4
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 2,6
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 1,1
Projektmedel: 54,7

Dalarna

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 141,9
Investeringsstöd: 58,4
Främjandestöd: 3,3
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 2,5
Projektmedel: 77,7

Gotland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 35
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 2,2
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0
Projektmedel: 32,8

Gävleborg

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 157,4
Investeringsstöd: 34,6
Främjandestöd: 8,8
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 2,5
Projektmedel: 111,5

Halland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 20,4
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 9,9
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,6
Projektmedel: 9,9

Jämtland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 186,8
Investeringsstöd: 72,1
Främjandestöd: 5,9
Transportstöd: 46,5
Stöd till kommersiell service: 5,6
Projektmedel: 56,7

Jönköping

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 41,8
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 6,4
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 1,1
Projektmedel: 34,3

Kalmar

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 64,5
Investeringsstöd: 0,1
Främjandestöd: 19,8
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 2,0
Projektmedel: 42,6

Kronoberg

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 26,3
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 2,2
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 1,1
Projektmedel: 23

Norrbotten

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 351,7
Investeringsstöd: 135
Främjandestöd: 10
Transportstöd: 125,9
Stöd till kommersiell service: 9,2
Projektmedel: 71,6

Skåne

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 47,1
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 12,8
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,3
Projektmedel: 34

Stockholm

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 42,4
Investeringsstöd: 0,1
Främjandestöd: 8,3
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 3,0
Projekmedel: 31,0

Södermanland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 25,9
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 1,4
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,3
Projektmedel: 24,2

Uppsala

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 20,1
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 5,2
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,7
Projektmedel: 14,2

Värmland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 92,4
Investeringsstöd: 28
Främjandestöd: 3,3
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 4,4
Projekmedel: 56,7

Västerbotten

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 401,6
Investeringsstöd: 103,6
Främjandestöd: 16,1
Transportstöd: 175,2
Stöd till kommersiell service: 9,5
Projektmedel: 97,2

Västernorrland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 211,5
Investeringsstöd: 66,3
Främjandestöd: 11
Transportstöd: 37,6
Stöd till kommersiell service: 11,2
Projektmedel: 85,4

Västmanland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 50,7
Investeringsstöd: 1,4
Främjandestöd: 15
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,7
Projektmedel: 33,6

Västra Götaland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 103,3
Investeringsstöd: 15,5
Främjandestöd: 31,4
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 4,3
Projektmedel: 52,1

Örebro

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 50,7
Investeringsstöd: 14,1
Främjandestöd: 7,6
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 0,7
Projektmedel: 28,3

Östergötland

Miljoner kronor
Alla stödtyper: 46,2
Investeringsstöd: 0
Främjandestöd: 10,4
Transportstöd: 0
Stöd till kommersiell service: 2,5
Projektmedel: 33,3

Olika utmaningar i olika län

Ett generellt syfte med finansieringen är att stärka företags konkurrenskraft och därmed bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Länens arbete se mycket olika ut beroende på vilka utmaningar man brottas med. Gemensamt är dock viljan att stärka befintliga näringar och om möjligt bredda näringslivet. Mer om länens olika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till länsuppdelad statistik

Mer om hur stöden användes 2016

Mycket mer om stöden och hur de används kan du läsa i den rapport som Tillväxtverket sammanställer varje år. Den senaste heter Finansiering för regional tillväxt 2016. (Rapport 0224)

Ladda ner den senaste rapportenBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.