Tillväxtverket

Vi hjälper regionerna att främja näringslivets utveckling

Genom att använda våra verktyg och kraftsamla hela myndighetens arbete inom den regionala utvecklingspolitiken och näringspolitiken stödjer vi regionalt utvecklingsansvariga att främja näringslivets utveckling.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer arbetar för att utveckla attraktiva regionala miljöer där konkurrenskraftiga företag kan verka. De måste hantera regionala behov och förutsättningar utifrån de möjligheter och utmaningar som på en övergripande nivå domineras av globalisering, digitalisering, automatisering och demografiska förändringar.

Varje region har olika behov och förutsättningar. Vi stärker det strategiska regionala utvecklingsarbetet genom att:

  • Genomföra strategiska dialoger i alla regioner. I dialogerna stödjer vi regionerna i prioriteringarna och att göra vägval som leder till ett effektivare genomförande av det regionala utvecklingsarbetet.
  • Sammanlänka regionalt utvecklingsansvariga aktörer och nationella myndigheter koppat till specifika regionala behov och utmaningar.
  • Vid behov genomföra insatser som stärker det regionala ledarskapet. Det kan exempelvis handla om att genomföra olika utvecklingsprojekt eller andra insatser som stärker regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Vill du veta mer?

Varje region har en utpekad kontaktperson som är ansvarig för Tillväxtverkets arbete med de strategiska dialogerna. I rutan nedan kan du hitta kontaktuppgifter till personen som är ansvarig för just ditt län.

Kontakt

Ansvarig för samverkan med länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Dalarna, Gävleborg och Värmland

Daniel Fahlander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 64

Ansvarig för samverkan med länen Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland

Monika Kväl
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 52

Ansvarig för samverkan med länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping, Kalmar och Västra Götaland

Johanna Mikaelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 03