Tillväxtverket

Utvecklings­ansvariga aktörer

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. Längre ner hittar du en lista över aktörerna med länkar till deras webbplatser.

Regionernas tillväxtarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Det kan handla om allt från att stärka servicen på landsbygden till att underlätta för ett nätverk av innovativa företag i exempelvis Västerbotten.

Varje län har en regionalt utvecklingsansvarig aktör

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken. De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör. Ansvaret kan ligga på ett landsting, ett samverkansorgan eller en länsstyrelse, men ofta använder vi samlingsnamnet "regionerna".

Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet.

Regionala utvecklingsstrategier (RUS) ska visa vägen

Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi. Den ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål, inriktning och prioritering för det regionala tillväxtarbetet. Läs Tillväxtverkets remissvar på de regionala utvecklingsstrategierna

Den nationella strategin sätter ramarna

Regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. I den nationella strategin presenterar regeringen fyra prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet:

  1. Innovation och företagande
  2. Attraktiva miljöer och tillgänglighet
  3. Kompetensförsörjning
  4. Internationellt samarbete

 


Följande aktörer är regionalt utvecklingsansvariga i sitt län:‌
Län
Regionalt utvecklingsansvarig aktör
StockholmLänsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats
UppsalaRegion Uppsalalänk till annan webbplats
SörmlandRegionförbundet Sörmlandlänk till annan webbplats
ÖstergötlandRegion Östergötlandlänk till annan webbplats
KalmarRegionförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats
KronobergRegion Kronoberglänk till annan webbplats
JönköpingRegion Jönköpings länlänk till annan webbplats
GotlandRegion Gotlandlänk till annan webbplats
BlekingeRegion Blekingelänk till annan webbplats
SkåneRegion Skånelänk till annan webbplats
HallandRegion Hallandlänk till annan webbplats
Västra GötalandVästra Götalandsregionenlänk till annan webbplats
VärmlandRegion Värmlandlänk till annan webbplats
ÖrebroRegion Örebro länlänk till annan webbplats
VästmanlandRegion Västmanlandlänk till annan webbplats
DalarnaRegion Dalarnalänk till annan webbplats
GävleborgRegion Gävleborglänk till annan webbplats
VästernorrlandRegion Västernorrlandlänk till annan webbplats
JämtlandRegion Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats
VästerbottenRegion Västerbottenlänk till annan webbplats
NorrbottenRegion Norrbottenlänk till annan webbplats

 

Kontakt

Ingrid Arltoft Henriksson
Enhetschef Regionalt Tillväxtarbete
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 98

Maria Weimer-Löfvenberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 89

Vi följer upp det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket följer årligen upp det regionala tillväxtarbetet, på uppdrag av regeringen. Vi synliggör på så vis regionernas arbete och utgör en del av regeringens styrning av politikområdet och redovisning till riksdagen.

Uppföljningsarbetets utgångspunkt är En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020länk till annan webbplats. Uppföljningen består av:

  • ekonomisk uppföljning av politikområdets olika anslag
  • uppföljning av regional projektverksamhet
  • uppföljning av verksamheten inom de EU-program som myndigheten förvaltar


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.