Tillväxtverket

Vi stödjer myndigheter

För att effektivisera det regionala tillväxtarbetet arbetar vi med att höja statliga myndigheters kunskaper om regional tillväxtpolitik. Vi arbetar också för att stärka deras medverkan i det regionala tillväxtarbetet och deras samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Målgruppen är 19 myndigheter som regeringen i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft lyfter fram som särskilt betydelsefulla för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.

För att öka kunskapen om regionalt tillväxtarbete, stärka samverkan och erfarenhetsutbyte samlar vi statliga myndigheter i ett nätverk som träffas två gånger årligen. Tillväxtverket träffar också enskilda myndigheter vid behov för att diskutera kopplingar till regional tillväxt i nya eller befintliga uppdrag. Vi fungerar även som kontaktförmedlare till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.

Syftet är att stödja myndigheterna i att utveckla former för dialog och samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Vi vill stärka myndigheters förståelse för regional tillväxtpolitik och politikens genomförande för att myndigheterna, inom sina verksamhetsområden, ska kunna bidra till regional tillväxt och utveckling.

Rapport om myndigheters arbete med regionalt tillväxtarbete

Tillväxtverket har sammanställt redovisningarna från de myndigheter som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Rapporten hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Johanna Mikaelsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 03Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.