Tillväxtverket

Mötesplats för myndigheter

För att effektivisera tillväxtarbetet arbetar vi med att höja statliga myndigheters kunskap om regional tillväxt.

Det sker inom ramen för Mötesplats Regionalt tillväxtarbete. Syftet är att höja statliga myndigheters kunskaper om regional tillväxtpolitik och regionalt tillväxtarbete, och på så vis stärka deras möjligheter att medverka i arbetet.

Myndigheterna får hjälp att utveckla former för dialog och samverkan med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Vi vill på det viset stärka myndigheternas förståelse för politiken och politikens genomförande för att de, var och en inom sitt verksamhetsområde, ska kunna bidra bättre till den regionala tillväxten.

Målgruppen är 19 myndigheter som regeringen pekar ut i Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som särskilt betydelsefulla för att den regionala tillväxtpolitiken ska kunna genomföras.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.