Tillväxtverket
Flera personer samtalar

Samordning och uppföljning

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Företag ska kunna växa och utvecklas oavsett var de finns. 

Olika platser – regioner, tätorter, landsbygd – har olika förutsättningar för utveckling. Det som skiljer sig åt är exempelvis befolkningsstruktur, utbildningsnivå, näringslivets sammansättning och tillgången till naturresurser. 

Vi stöttar regionala aktörer i deras tillväxtarbete och ser till att nationella och regionala aktörer samarbetar väl. Vi har en central roll i att samordna och skapa forum för dialog.

Vi lyssnar på regionerna

Vi lyssnar på regionerna för att kunna möta varje regions unika behov. Vi kallar det strategiskt regionarbete.

Vi stödjer myndigheter

Vi höjer statliga myndigheters kunskap om regionalt tillväxtarbete och tillväxtpolitik.

Regeringens forum för regionerna

Vi samlar politiker och tjänstemän från regionerna för att diskutera frågor som är strategiskt viktiga för den regionala utvecklingen i hela landet. Tillväxtverket är kansli för forumet som heter Regeringens forum för regionerna.

Samarbeta i Östersjöregionen

Vi samordnar Sveriges arbete med att uppfylla de tre målen inom EU:s strategi för Östersjöregionen: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Vi följer upp det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtverket följer årligen upp det regionala tillväxtarbetet, på uppdrag av regeringen. Vi synliggör på så vis regionernas arbete och utgör en del av regeringens styrning av politikområdet och redovisning till riksdagen.

Uppföljningsarbetets utgångspunkt är En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020länk till annan webbplats. Uppföljningen består av:

  • ekonomisk uppföljning av politikområdets olika anslag
  • uppföljning av regional projektverksamhet
  • uppföljning av verksamheten inom de EU-program som myndigheten förvaltar

Rapporter om regionalt tillväxtarbete

Regionalt tillväxtarbete 2017 - Sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbetePDF

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Politik för utvecklingskraft i hela Sverige

Fler rapporter från Tillväxtverket hittar du på sidan Publikationer

Statistik om regional utveckling

Tillväxtverket har statistik om regional utveckling där du exempelvis kan välja län och år för jämförelse i interaktiva diagram. Här finns även resultat från olika undersökningar som genomförts.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.