Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om regional tillväxt, som artiklar, aktuella rapporter och nya, spännande arbetssätt.

Regionalt tillväxtarbete 2018

Vår sammanställning från regionerna ger flera tydliga signaler. Regionerna har tagit sig an utmaningen att styra och utforma verksamheten mot ett mer hållbart samhälle. De utvecklar arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera. Det finns en skevhet i systemet som gör att tillgänglig finansiering går före aktuella utmaningar när regionerna prioriterar och finansierar insatser. Läs rapportenPDF.  BilaganPDF.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

I denna rapportöppnas i nytt fönster har vi valt att utgå från ett företagsperspektiv när vi beskriver olika aspekter av regional tillväxt. Ett sådant angreppssätt ligger nära Tillväxtverkets roll att skapa bättre förut­sättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Vi beskriver tillståndet för och utvecklingen av Sveriges regioner utifrån flera statistikkällor.

Politik som utvecklingskraft i hela Sverige

Denna rapportöppnas i nytt fönster beskriver och analyserar utveckling och resultat inom regional tillväxt. Den över­gripande frågeställning är om den nationella inriktningen på politiken är rätt och om det är rätt typ av insatser som genomförs. Detta är ett första steg i ett lång­siktigt arbete och arbetssättet har varit explorativt där vi har sökt oss fram efter lämpliga metoder, underlag och arbetssätt.

Här finns alla publikationer som handlar om regional tillväxt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.