Tillväxtverket

Regionalt tillväxtarbete

Vi matchar regionernas behov med nationella insatser.

Fortsätt läsa

Dialog, samverkan och kunskap stöder regionernas tillväxt

Vi stöttar regionala aktörer i deras tillväxtarbete och ser till att nationella myndigheter och regionala aktörer samarbetar väl. Genom dialog, samverkan och kunskap bidrar vi till ett effektivt regionalt tillväxtarbete som stärker företagens konkurrenskraft.