Tillväxtverket
Knappar till omställningsguidens fem steg 1. Förbereda för omställning 2. Analysera inför omställning 3. Planera och förankra 4. Genomföra omställning 5. Följa upp efter omställning

Omställnings­guide

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar den från en kommun uppstår olika effekter. Mest kännbart och dramatiskt är förlusten av jobb. I den här guiden hittar du som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

Den inledande frågan för kommunen är hur de förlorade jobben kan ersättas med nya och hur de varslade kan hitta ny sysselsättning. Oavsett vad omställningen beror på påverkas kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och ortens attraktivitet. En omställningssituation får olika konsekvenser och effekter beroende på det lokala och regionala sammanhanget. Guiden kan vara ett stöd där ni kan analysera och anpassa exemplen utifrån er situation och specifika frågor.

Gemensamt vid många större omställningssituationer är att det historiskt sett krävts insatser för att antingen

  • mildra effekten och framför allt stärka förnyelseförmågan hos det befintliga näringslivet för att minska sårbarheten, eller för att
  • mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de möjligheter som stora investeringar och etableringar skapar.

En omställningsprocess i fem faser

Guiden beskriver en process för hur ni kan genomföra omställningsarbetet. Processen delas in i fem faser där varje fas har ett syfte och mål. I guiden kan du läsa om vad varje fas innebär, vad ni kan göra och vem som kan göra det.

Tre personer framför en whiteboard.

1. Förbereda

I förberedelsefasen skapar ni en övergripande bild av situationen. Ni bestämmer roller och ansvar i det kommande arbetet.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

2. Analysera

Ni gör en fördjupad analys och dokumenterar situationen för näringslivet och sysselsättningen i det aktuella området.

Tre personer vid ett konferensbord.

3. Planera och förankra

Konkretisera arbetet och förankra vad ni ska göra och vem som ska göra det. Ni beslutar om prioriteringar, resurser och organisation.

En person som pratar inför andra människor.

4. Genomföra

Nu är det dags att genomföra insatserna som ska stärka det kvarvarande näringslivets utveckling.

Två personer som sätter upp post it-lappar.

5. Följa upp

Olika faktorer påverkar hur ni ska hantera omställningen. Undersök beroendet av stora företag, arbetsmarknaden och företagandet.

En människa som arbetar vid en maskin.

Exempel

Här hittar du fallstudier som visar hur olika kommuner har hanterat större varsel och omställningar i näringslivet.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på guiden kontakta gärna:

Marina Gregorsson
Telefon: 08-681 65 97
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se