Tillväxtverket

Verktyg för att stärka landsbygder

Här finns verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter putsa sina geografiska glasögon och stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet.

Verktygen bidrar till ett systematiskt arbetssätt, ger svar på vilka nyttor ett stärkt landsbygdsperspektiv ger och hur man kan jobba för att uppnå de nyttorna. De är lämpade för olika nivåer i organisationer och olika faser av ett arbete.

Vi har tagit fram verktygen tillsammans med andra myndigheter.

Verkyg

Kommunikation för hela Sverige

Landsbygdsintegrering

Landsbygdsverkstad

Checklista för strategiskt arbete

Genomlysning av processer

Stegvist arbetssätt

Slipa dina geografiglasögon

Landsbygdsbarometer

Kontakt

Har du frågor om verktygen kontakta, Evelina Selander.