Tillväxtverket

Snabba tips

Som helhet bör arbetet med landsbygdsperspektiven drivas långsiktigt och på initiativ från ledningen. Samtidigt kan medarbetare ofta spela en viktig roll för att väcka frågorna. Tipsen är till dig.

Här ger vi snabba tips till dig som vill göra direkt och lära mer. Vi hoppas genom det bidra med handlingskraft – och en insikt om att också långa resor börjar med ett första steg.

Att göra nu-tips

I Vägledning för livskraftiga landsbygder lyfter vi 30 tips om hur du kan göra för att starta (eller utveckla) arbetet med landsbygdsperspektiven redan idag. Se dem som en inspirationskälla.

Här är fem av tipsen:

  1. Lyft perspektiven! Ta för vana att lyfta landsbygds­perspektiven även när det inte är uttalade lands­bygdsfrågor som står på schemat. Håll det enkelt och fråga hur ett visst beslut, eller en viss insats, ger effekt i landsbygder.
  2. Glo och sno! Ta del av arbetet med hållbar utveckling inom er organisation och fundera på vad du kan lära. Titta särskilt på jämställdhetsområdet, som ofta är väl etablerat och bygger på liknande principer som landsbygdsperspektiven.
  3. Prata om hur ni skriver! Bjud in kommunikatörerna i din organisation att prata om hur de tänker kring hur de synliggör landsbygder och städer i er kommunika­tion. Använd guiden Kommunikation för hela Sverige (Kommunikation för hela Sverige - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) som diskussionsunderlag.
  4. Öppna upp! Berätta i sociala kanaler om vad ni gör för att lyfta landsbygdsperspektiven. Kanske kan ni öppna upp för inspel till det fortsatta arbetet – för att ta tillvara goda idéer och skapa delaktighet. Och varför inte tagga #livskraftigalandsbygder?
  5. Reflektera mera! Starta en tankesmedja eller studiecirkel – utgå från reflektionsfrågorna i vägledningen. Håll den intern eller bjud ännu hellre in externa intressenter. Glöm inte att skicka vidare resultatet till din organisation. Kanske finns det ett arbete med ständiga förbättringar som kan fungera som mottagare?

Lär dig mer från fem viktiga underlag

Vägledning för livskraftiga landsbygder bygger på både praktiska och teoretiska perspektiv. För dig som vill fördjupa dina kunskaper har vi ställt samman det använda materialet. Här är fem viktiga underlag:

Att sätta fokus på landsbygder, del 1 och 2

I detta samarbete mellan Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet ställer vi samman kunskap och erfarenheter från arbetet med landsbygdsperspektiv i ett hundratal kommuner och samtliga regioner.

En nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2027

Denna strategi är vägledande för Sveriges regionala utvecklingspolitik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den bygger på en ambition om att insatser för utveckling behöver utgå från hur förutsättningar skiftar i olika delar av landet. Strategin bidrar till genomförandet av Sveriges landsbygdspolitik.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

I denna proposition formuleras Sveriges nationella landsbygdspolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bland annat genom de långsiktiga målen. Innehållet bygger i hög grad på arbetet som genomfördes av den parlamentariska landsbygdskommittén.

EU:s långsiktiga vision för Europas landsbygder

I den långsiktiga visionen för Europas landsbygder vill EU-kommissionen sätta fokus på behovet av att bättre möta behov och möjligheter i landsbygder. En viktig drivkraft bakom visionen är en utbredd känsla av utanförskap i Europas landsbygder.

Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys

I denna rapport belyser Tillväxtverket relationen mellan olika typer av landsbygder och städer – utifrån ett stort antal indikatorer. Rapporten innehåller också en forskningsöversikt.