Tillväxtverket

Fyra korta filmsamtal

Här finns fyra filmer som är runt tio minuter. De är fördjupade samtal där Tillväxtverket bjuder in gäster att diskutera utifrån Vägledning för livskraftiga landsbygder.

Samtal med gäster

Samtal med gäster 1:

Geografiska glasögon vässar verksamheten

Samtal med gäster 2:

Centrala utgångspunkter

Samtal med gäster 3:

Grundläggande förutsättningar

Samtal med gäster 4:

Hur kan vi arbeta i vardagen?