Tillväxtverket

Ta hjälp av våra landsbygdscoacher

Vill ni som myndighet ha stöd i ert arbete att stärka landsbygdsperspektiven i er verksamhet och få hjälp att putsa era geografiska glasögon, då hjälper vi gärna till. Ta kontakt med Evelina Selander eller Per Johansson, Tillväxtverkets landsbygdscoacher.

Det gjorde Eva Wendelin på myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU). Här svarar hon på frågor om varför just de vill stärka sitt landsbygdsperspektiv.

Var bedriver ni er verksamhet?

Vi bedriver våra undersökningar i hela landet efter de geologiska förutsättningar som finns. Helt naturligt finns en stor del av de råvaror som används för samhällsbyggnad i landsbygder, i hela landet. Vi gör ingen skillnad mellan landsbygder och tätorter.

Vad har coachningen bidragit med?

Vi har fått tydliga instruktioner redan i arbetet med den rapportering som görs av 2021 års verksamhet till regeringen. Sen fortsatte det med workshops och möten, vi har även haft flera korta avstämningar med Tillväxtverket för att komma vidare i vårt arbete.

Varför är det värdefullt att ha landsbygdscoacher som bollplank?

Genom den regelbundna dialogen med Tillväxtverkat har vi successivt kunnat resonera och lösa frågor som handlar om hur vi kan putsa våra geografiska glasögon.

Kan du ge exempel på ett resultat som detta arbete har gett er?

Vi ska tillsammans med Tillväxtverket hålla i en workshop med alla chefer på SGU och resonera kring hur SGU ska vässa sina landsbygdsperspektiv.

Verktyg för livskraftiga landsbygder

Här finns fler verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter putsa sina geografiska glasögon och stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet.

Kontakt

Evelina Selander namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Per Johansson namn.efternamn@tillvaxtverket.se