Tillväxtverket

Få geografiska glasögon

Alla behöver bli bättre på att se sin verksamhet med geografiska glasögon. Särskilt gäller det myndigheter som har nationellt perspektiv. Då ökar chanserna att insatser blir träffsäkra i hela landet. Här kommer fem tips.

Kvinna med glasögon sätter upp postitlappar på glasruta inför en grupp

1. Tänk geografi i allt

Stärk den geografiska dimensionen i all kunskapsutveckling du är med i. Lägg till en analys som fångar upp betydelsen av geografi – och få som genom ett trollslag nya insikter att omsätta till verksamhet.

2. Se över representationen

Vilka är med i samverkansarenor du hanterar? Finns det balans mellan företag som har en bakgrund i olika typer av geografier? Både landsbygdskommuner och större kommuner? Forskare med olika inriktning? Människor från hela Sverige?

3. Hantera platsers skiftande förutsättningar

Tänk till i nästa utlysning av projektmedel. Ett sätt är att fråga efter ansökningar som fokuserar på förutsättningar i en viss del av geografin. Ett annat att driva fram projekt där idén är att utveckla synergier mellan landsbygder och städer. Ett tredje är att erbjuda särskilt stöd till aktörer som inte når upp till de krav vi normalt sett ställer. Går det att hitta vägar för att till exempel små aktörer kan ta del av medel som vanligtvis går till stora?

4. Se över din kommunikation

Vi vill gärna kommunicera normkritiskt, men hur lyckas vi? Samhället präglas idag av en urban norm, som syns tydligt i hur vi kommunicerar. Heter det resa ut på landet, men in till staden? Satsningar i städer, men bidrag i landsbygder? Hur syns urbana och rurala miljöer i bilderna som illustrerar våra texter? Övergripande tips: Skriv både landsbygder och städer i plural – av respekt för att det finns skillnader mellan olika typer av landsbygder och olika typer av städer. Här finns fem tips om kommunikation för hela landet.

5. Visa var insatser landar

Bygg upp en struktur för det från början. Kanske redan som bakgrund i verksamhets­planeringen? Definitivt i projektplanen. En idé kan vara att införa kriterium i till exempel ansökningsförfaranden som fångar upp hur projekt ger effekt i olika geografier. Det säkerställer att perspektivet finns med i planering av projekt, i besluts­process, genomförande samt uppföljning.

Behöver du en landsbygdscoach?

Javisst, det finns. Läs om Tillväxtverkets landsbygdscoacher.