Tillväxtverket
Fyra kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Pilotprojekt

Här hittar du information om de pilotprojekt som fått finansiering av Tillväxtverket.

Under 2016 fortsatte arbetet med att främja en jämställd tillväxt i alla regioner genom att sju pilotprojekt startades i Dalarna, Hudiksvall, Stockholm, Västernorrland, Västerbotten och Värmland. Projekten fick pengar för att arbeta inom ett eller flera av följande områden:

  • Ledarskapsutveckling
  • Innovativ kommunikation
  • Sammanställd och könsuppdelad statistik
  • Samverkansformer med näringslivet alternativt interregionalt
  • Normkritisk metod

Projekten utvecklade metoder, arbetssätt eller förutsättningar för att arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch.

Hur kan myndigheter och företagsfrämjare ta vara på alla idéer och kompetenser oavsett branscher, kön, ålder och bakgrund? I den här filmen berättar vi och några regioner om hur vi arbetar med frågan.