Tillväxtverket

Lärpass om
klimat och flykt

Klimatförändringarna påverkar strömmarna av migranter, både globalt och regionalt. Hur regionernas roll måste utvecklas och planeras utifrån konsekvenserna av den globala uppvärmningen var också temat för ett lärpass som anordnades den 10 december, som en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling.

-Vi ser redan effekterna av klimatförändringen på olika sätt, och att det nu är bortom allt tvivel att klimatförändringarna är orsakade av mänskliga utsläpp av klimatgaser berättade Erik Engström, klimatolog på SMHI, som var en av föreläsarna.

Migrationsmönster

Anne Jerneck, professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet, redovisade olika migrationsmönster och varför människor i olika delar av världen flyttar inom och över landsgränser. Matthew Scott från Raoul Wallenberginstitutet i Lund kompletterade med att bland annat peka på att människor redan idag flyttar temporärt, till följd av klimatrelaterade händelser – till och med inom Sveriges gränser. Både översvämningarna i Gävle sommaren 2021 och bränderna i norra Sverige 2018 är resultatet av ett förändrat klimat, menar han. Båda dessa händelser och även flera andra har tvingat ett stort antal personer att lämna sina hem.

Länsstyrelsernas och kommunernas arbete

Avslutningsvis berättade Jenny Edlund från Länsstyrelsen Jämtland/Härjedalen, om hur länsstyrelserna och kommunerna arbetar med att ta emot flyktingar, och hur hennes jobb kan vara relevant när det handlar om klimatrelaterad migration. Hon konstaterade att klimatförändringarna idag inte är en grund för asyl, vilket gör det svårt att se i statistiken om människor söker sig till Sverige av orsaker som är kopplade till klimatet.

Föreläsarna diskuterade sedan med två regionala representanter; Katja Hagström från Region Örebro län och Viktoria Hansson från Region Skåne som ställde frågor utifrån sina yrkesroller och regionala perspektiv. Bland annat diskuterades de regionala planernas roll i arbetet med att försöka minimera effekterna av ett varmare klimat. Dessutom hur beredskapen kan planeras när vi inte riktigt vet vilken framtid vi planerar för. Det demografiska perspektivet diskuterades också, det vill säga de möjligheter som öppnas för regionerna i och med att människor flyttar dit.

Lärpasset spelades in och kommer nu att textas för att publiceras i början på 2022.