Tillväxtverket

Hållbar utveckling i regionerna

Med hållbar tillväxt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, kan vi tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas med det behöver vi förändra ekonomin i en mer hållbar riktning. I det här uppdraget bygger vi upp kapacitet för att jobba med hållbarhetsfrågor tillsammans med er regioner.

Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan i hela vårt samhälle. Globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi har tidigare arbetat mycket med den sociala dimensionen av hållbarhet. Nu är det dags att ta ett helhetsgrepp för att tillsammans med er regioner jobba med alla typer av hållbarhetsfrågor. Det är ett brett uppdrag och mycket som ska göras. Vi kommer att jobba med sammanhållningspolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, företagsstöd och kommersiell service.

Hearing om uppdragets utformning

Den 17 september hölls en nationell webbsänd hearing om uppdraget. Regioner och andra aktörer var välkomna att lämna synpunkter på hur uppdragets skulle genomföras.

Några viktiga datum

  • 15 oktober öppnade utlysningen nr 1: Startkapital för hållbar utveckling 2019.
  • Oktober 2019 - januari 2020: De regioner som fått finansiering arbetar med en behovsinventering där det ska bli tydligt vad de ska arbeta med under uppdraget.
  • 28 november: Erfarenhetsträff i Stockholm för regioner och länsstyrelser. En särskild inbjudan har gått ut.
  • Mars 2020 : Utlysning nr 2 öppnar.

Om regeringsuppdraget

Namn

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet

Period

2019-2022

Budget

108 Mkr, varav 89 miljoner kronor för utlysningen och 19 Mkr för drift

  • 2019: 4 Mkr
  • 2020: 20 Mkr
  • 2021: 34 Mkr
  • 2022: 50 Mkr

Målgrupp

21 regioner med regionalt utvecklingsansvar. Regionerna söker finansiering i våra utlysningar

Syfte

  • att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Det betyder att vi tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i 21 regionerna ska bygga upp kapacitet att jobba med hållbarhetsfrågor.
  • att utveckla metoder och lärande


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.