Tillväxtverket

One Stop Myndighets-Shop

En myndighetsöverskridande innovationsenhet som guidar och hanterar innovationer där regelverk ännu inte finns.

Två pilotprojekt

Under våren 2022 har vi tagit vidare två åtgärdsförslag i pilotprojekt som låtit oss testa våra lösningsförslag i skarpt läge. På detta sätt samlas insikter till mer robusta insatser som kan implementeras med bättre resultat för innovatörerna.

Pilot 1: One Stop Myndighets-Shop

Idag lägger innovatören mycket tid att navigera mellan myndigheter och pappersarbete istället för att lägga kraft på att utveckla sin idé och affär. Lösningsförslaget har testat hur en stödfunktion mellan myndigheter kan struktureras som guidar innovatörer inom nya områden där det ännu inte finns ett etablerat regelverk att förhålla sig till.

Genom inrättande av en Systemlots som tar emot innovativa ärenden och kan guida och följa innvatören genom hela processen kan problemet med navigering avhjälpas. Inom en myndighetsöverskridande Task-force identifieras sedan utmaningar och möjliga framkompliga vägar för innovatören och stöd kan samtidigt ges till den beslutsfattande aktören. Slutligen har piloten undersökt hur en stygrupp eller Mission Board som består av olika myndighetrepresentanter kan utreda nya behov och agera på Task-forcens insikter. Denna Mission board kan även ge förslag om regelförändringar eller guidelines för att underlätta tolkningen av regelverken.

Arbetsgruppen för One Stop Myndighets-Shop

Lillemor Lindberg, Innovatum
Mathilda Hedborg, Livsmedelsverket
Astrid Walles-Granberg, Livsmedelsverket
Izabela Alias, Jordbruksverket
Andreas Davelid, Jordbruksverket
Elin Renborg, Livsmedelsverket
Katarina Backlund Stalenheim, Livsmedelsverket
Johanna Öijer, Länsstyrelsen
Fredrik Grund, Innovatum
Malin Persson, Livsmedelsverket
Karin Lindow, Jordbruksverket
Magnud Lundberg, Mora/Orsa Kommun