Tillväxtverket

One stop myndighets-shop

En myndighetsöverskridande innovationsenhet som guidar och hanterar innovationer där regelverk ännu inte finns.

Idag lägger innovatören mycket tid på pappersarbete och att navigera mellan myndigheter. Lösningsförslaget har testat hur en stödfunktion mellan myndigheter kan struktureras och guidar innovatörer inom områden där det inte finns ett etablerat regelverk att förhålla sig till.

One stop myndighets-shop är en viktig pusselbit i en större helhet med myndighetssatsningar på innovationsområdet.

Innovationsgrupp bestående av tre delar

Systemlots

 • Tar emot radikalt innovativa ärenden
 • Guidar och följer innovatören genom hela processen
 • Sammankallar arbetsgruppen/task force
 • Faciliterar processen

Myndighetsöverskridande arbetsgrupp/task force

 • Söker lösningar på ärendet
 • Tar beslut/ger stöd tillbeslutsfattande aktör
 • Identifierar hindrande regelverk och innovationer som är på frammarsch
 • Rapporterar till myndighetsöverskridande styrgrupp/mission board

Myndighetsöverskridande styrgrupp/mission board

 • Utreder och agerar på det som arbetsgruppen rapporterar
 • Ger förslag om regelutveckling eller guidelines för att förenkla tolkningen av regelverken
 • Koppling till EU-nivå

Test i liten skala

I ett första prototyparbete deltog en arbetsgrupp som hjälpte innovatörerna Elsa Ardfors Algodling, Nils Österström Insekter - Tebrito, Bengt Gunnarsson Odling saltvattensfisk på land - Smögenlax med frågeställning, regeltolkning, bemötande och svarstider/innehåll i svar.

Slutsatsen var att en innovationsgrupp skulle skapa stort värde både för myndigheter och innovatörer. För myndigheterna handlar det bland annat om kunskapsöverföring och lärande, en större helhetsförståelse, snabbare beslut, nya innovativa arbetssätt och samverkan, samt möjligheter till policyutveckling för måluppfyllelse.

Nästa steg skarpt läge

Under 2023 kommer ett större test att genomföras under året där alla funktioner i denna innovationsgrupp kommer att testas. Olika innovatörers case kommer att väljas ut för test i skarpt läge. Här ges möjligheter att samla insikter om olika aspekter av lösningen och deras relevans för olika typer av innovatörer. Det större testet kommer involvera berörda myndigheter och inom ramen för Tillväxtverkets samordningsuppdrag är One stop myndighets-shop en prioriterad satsning. Myndigheten kommer att ha en aktiv roll i projektteamet och ansvarar för koppling till bredare innovationssamverkan.

Arbetsgruppen för One stop myndighets-shop

Lillemor Lindberg, Innovatum
Mathilda Hedborg, Livsmedelsverket
Astrid Walles-Granberg, Livsmedelsverket
Izabela Alias, Jordbruksverket
Andreas Davelid, Jordbruksverket
Elin Renborg, Livsmedelsverket
Katarina Backlund Stalenheim, Livsmedelsverket
Johanna Öijer, Länsstyrelsen
Fredrik Grund, Innovatum
Malin Persson, Livsmedelsverket
Karin Lindow, Jordbruksverket
Magnud Lundberg, Mora/Orsa Kommun

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer!

Anna Eldestrand eller Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se