Tillväxtverket

Ny innovativ mat

Projektet "Ny innovativ mat" ska skapa utrymme för innovationshöjd i livsmedelssystemet och har som mål att gemensamt identifiera och testa insatser som kan stötta svenska innovatörer i hela livsmedelskedjan.

Med innovationshöjd menas produkter, processer eller tjänster som har möjlighet att revolutionera marknaden och vi fokuserar på innovationshöjd som hjälper oss ta en ledarposition inom framtidens hållbara, goda och hälsosamma mat. Projektet genomförs inom ramen för samordningsuppdraget.

Aktörerna som arbetar i projektet har gemensamt tagit fram följande mission-statement:

År 2030 äter vi mer hälsosam, hållbar och god mat från innovatörer som revolutionerat den svenska livsmedelskedjan genom produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat.

Genom ett Mission-orienterat arbetssätt samlas aktörer kring ett utmanande och inspirerade mål för att förändra hela system. Vi identifierar och testar lösningar som gör att vi kan styra om från nuvarande kurs, mot en gemensam önskvärd framtid. Ett systemperspektiv och bred inkludering av aktörer säkerställer att vi har med de viktiga perspektiven och att vi har förutsättningar att arbeta åt samma håll för att få till en förändring.

Under hösten 2021 har vi arbetat med följande tre insatser:

  • Systemkarta – kartlägger innovatörens resa och utmaningar, från idé till mat på tallriken.
  • Hävstänger - identifierar de punkter i systemet där det är mest betydelsefullt att göra förändringar
  • Åtgärdsförslag - förslag på strategiskt effektiva åtgärder som kan testa i piloter/prototyper

Två pilotprojekt

Under våren 2022 har vi tagit vidare två åtgärdsförslag i pilotprojekt som låtit oss testa våra lösningsförslag i skarpt läge. På detta sätt samlas insikter till mer robusta insatser som kan implementeras med bättre resultat för innovatörerna.

Pilot 1: One Stop Myndighets-Shop

Pilot 2: Innovationsaccelerator där forskare och innovatörer samarbetar

Webbinarium: Att skapa förutsättningar för ny innovativ mat, 16 juni 2022

Här berättar vi om resultat, insikter och framtida insatser som planeras inom samverkansprojektet. Vi beskriver hur vi använt systeminnovation som arbetssätt för att ta hand om två av de största utmaningarna, samt processen och de två prototyper som har testats under våren 2022.

Medverkande: Jenny Dannstedt, Head of service design Antrop Linda Glad, Hållbarhetsdesigner Antrop Anna Eldestrand, samordnare Livsmedelsstrategin Tillväxtverket

Se seminariet här

Relaterade initiativ och mer kunskapsunderlag

Sweden Food Arena publicerade i mars 2022 rapporten Innovation i världsklass som analyserar innovationshöjden i livsmedelskedjan. Studien finansierades av Tillväxtverket och presenterar insikter om vad som kännetecknar företag som tar fram världsledande lösningar och produkter på livsmedelsområdet.

Läs mer och ladda ner rapporten

Slutsatser och rekommendationer från denna rapport bidrar till det vidare arbetet inom Ny innovativ mat.

Vill du lära dig mer om Mission-orienterade arbetssätt inom just matområdet? Få inspiration och läs mer om Vinnovas arbete med innovation för hållbara livsmedelssystem.

Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

I filmen får vi träffa Sandra Levinsson, Stefan Lundvall, Karin Nalbin och Marcus Söderlind som är livsmedelsproducenter i Jönköping. De berättar om utmaningar och möjligheter inom den framtida svenska livsmedelsproduktionen och om vikten av innovationer. 

Kontakt

Vill du ha bakgrundsinformation om projektet Ny innovativ mat med systemkarta och annat material som tagits fram i processen?

Mejla gärna Anna Eldestrand eller Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se