Tillväxtverket

Uppdrag för ökad gödselproduktion till Jordbruksverket

Jordbruksverket ges i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet samt förutsättningar för ökad gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU.

Uppdraget är ett led i arbetet som regeringen gör för att möta de utmaningar som lantbruket står inför med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Sedan invasionen har det svenska jordbruket drabbats hårt av kostnadsökningar på viktiga insatsvaror. Invasionen har även exponerat beroenden av importerade jordbruksprodukter, så som handelsgödsel.

Uppdraget, som ska redovisas senast den 31 mars 2023, är ett viktigt första steg i att kartlägga och analysera förutsättningar, flaskhalsar och potential för en ökad produktion av gödsel.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.