Tillväxtverket

Utredning om den svenska baljväxtodlingen

Ny utrednining från Jordbruksverket visar att det finns möjligheter att öka den svenska baljväxtodlingen. Det förutsätter att baljväxterna kan ersätta den importerade sojan som de i dagsläget har svårt att konkurrera mot när det gäller både pris och kvalitetsegenskaper.

Jordbruksverket skriver bland annat i utredningen att lönsamheten i baljväxtodlingen måste öka. För att påskynda utvecklingen krävs även investeringar i förädlingsanläggningar och satsningar på växtförädling, forskning och utveckling riktade specifikt mot baljväxter.

På Jordbruksverkets hemsida finn utredningen i sin helhet.