Tillväxtverket

Vinnova samlar aktörer för att transformera matsystemet

Vinnovas satsning ska ge nyckelaktörer med radikalt nya idéer bättre förutsättningar att tillsammans experimentera och bygga kapacitet att transformera livsmedelsområdet.

Matsystemet behöver transformeras för att bli hållbart för både människa och miljö. Nu öppnar möjligheten att vara med i Vinnovas nya insats där målmedvetna och kreativa aktörer mobiliseras för att åstadkomma en transformation av livsmedelsområdet. I fokus för satsningen är fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet. De är:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Food tech för framtidens mat
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Hållbara matvanor hos unga

Satsningen är uppdelad i olika steg, där det första ska möjliggöra för nyckelaktörer att mötas, bygga tillit och samverka, skapa gemensamma mål och bygga kapacitet för att tillsammans transformera matsystemet. Det ska skapa förutsättningar för att under nästa år, 2023, kunna söka finansiering för långsiktiga innovationsmiljöer.

Läs mer om hur du ansöker om att vara med i den mobiliserings- och lärinsats som är det första steget i satsningen.

Ett nytt recept för matsystemet – Mobilisering | Vinnova