Tillväxtverket

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi

Ta del av föreläsningsserien i fyra delar om mat och matproduktion.

Projektet Nära Mat ska få norrbottningarna friskare, skapa fler arbetstillfällen och göra matproduktionen mer hållbar.

Livsmedelsförsörjningen i Norrbotten måste säkras inför framtiden och det finns ett utökat behov av bra mat ifrån närområdet. Arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi påbörjades redan 2015 och i mars 2022 presenterades en reviderad regional livsmedelsstrategi som tar sikte mot 2030.

Ta del av Länsstyrelsen i Norrbottens föreläsningsserie i fyra delar om mat och matproduktion på UR Play där Hulda Wirsén, projektledare och samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen i Norrbotten, berättar om arbetet.