Tillväxtverket

Jordbruksverket presenterar årsrapport om livsmedelsstrategin

Jordbruksverket presenterar sin årsrapport om livsmedelsstrategin och utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan.

Inom ramen för Jordbruksverkets uppdrag för att följa upp och utvärdera livsmedelsstrategin presenteras varje år en årsrapport med ny statistik över utvecklingen i sektorn.

Med fokus på lönsamhet och konkurrenskraft ger årets rapporten värdefull information om utgångsläget för den svenska livsmedelskedjan inför den extrema, utmanande och osäkra tid vi nu har.

I årets rapport finns ett bredare fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Rapporten har också försökt sammanfatta utvecklingen för ett urval av indikatorer inom respektive hållbarhetsdimension enligt ett trafikljussystem.

Läs mer om rapporten och dess huvudsakliga slutsatser på Den Svenska Maten. Du kan även ladda ned den kompletta versionen på Jordbruksverkets hemsida.